VIDEOHYPNÓZA: chudnutie, trpezlivosť, zvýšenie sebavedomia- PhDr. Renáta Ráchelová

50,00 

Vek klientky: 18 rokov

Psychický problém:   OBEZITA, NETRPEZLIVOSŤ, NIŽŠIE SEBAVEDOMIE, NEGATÍVNY POHĽAD NA SEBA/NA ŽIVOT.

POUŽITÝ POSTUP:

-Úvodný rozhovor s klientkou- analýza- anamnéza

-Heterohypnóza

-Technika hypnózy:  SCHODY

-Navodzovanie  a upevňovanie pozitívneho

-Sugestívne podporné liečebné vety smerujúce k redukcii kilogramov, k upevňovaniu trpezlivosti, k zvyšovaniu sebavedomia

-Posthypnotická sugescia (záverečná podporná veta zadaná klientke v už bdelom stave po hypnóze)

-Dĺžka trvania videohypnózy/ hypnoterapie: 49 minút

Kategórií:

Nákupný košík