HYPNOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK- ( ukončenie v októbri 2021)

POSLEDNÝ KRÁT NA SLOVENSKU

hypnoterapeutický  výcvik 

MODUL 1-5 

 

 • využitie hypnózy v terapeutickej oblasti, ale i v oblasti každodenného života
 • KAZUISTIKY, TEORETICKÁ časť, PRAKTICKÁ časť, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA v každom jednotlivom module.

VÝCVIK HYPNÓZY JE URČENÝ NIELEN PRE ODBORNÍKOV (psychológov, lekárov, zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a i.), ALE AJ ŠTUDENTOV A ZÁUJEMCOV-LAIKOV, KTORÍ SA CHCÚ NAUČIŤ HYPNÓZU PRE VLASTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ.

 

DO VÝCVIKU JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA AJ POČAS UŽ PREBIEHAJÚCICH MODULOV.

 

TERMÍNY a OBSAHY jednotlivých modulov  hypnoterapeutického výcviku: 

 

Modul 1:     28. – 29. máj 2021 – odškolený 

 • Uvedenie do témy: hypnóza, hypnabilita, sugescia, sugestibilita
 • Rozdiel medzi klasickou klinickou hypnózou a fenomenálnou Ericksonovskou hypnózou (Milton H. Erickson)
 • Vzťah (raport) a jeho budovanie
 • Základné hypnotické techniky (kotvenie, počítanie, vedenie, zrkadlenie a i.)
 • Navodenie hypnózy/ tranzu a vyvedenie z hypnózy
 • Aplikovanie hypnózy v terapii i v bežnom živote
 • Jazyk hypnózy – používanie správne zvolených slov v hypnóze pre dosiahnutie žiadúceho výsledku 
 • Nácvik autohypnózy
 • DETSKÁ HYPNÓZA (hypnóza aplikovateľná u detí od 3 rokov)

Modul 2:     11. – 12. jún 2021   

 • Neverbálne formy navodenia tranzu/ hypnózy
 • Ideomotorické techniky: -ideodynamické signalizovanie  (progresívny a retrospektívny prístup)  -nepriamy príkaz, -signalizácia prstami
 • Automatické písanie/ automatické kreslenie – v hypnóze
 • EMOCIONÁLNE PROBLÉMY: depresie, úzkosti panické ataky- teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny emocionálny problém na externom klientovi alebo internom účastníkovi- podľa vzájomnej dohody. 

Modul 3:     30. – 31. júl 2021    

 • Metaforické prístupy 
 • Príbehotvorba                                                          Princípy použitia metafor  a príbehov k navodeniu hypnózy a k samotnému liečeniu problémov
 • Prerámcovanie- technika hypnózy
 • Systemický dialóg, Ordealova terapia
 • Práca s klientom produkovanými metaforami
 • BOLESŤ, STRACH, FÓBIE, OBEZITA- teória, prax. 
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov.

Modul 4:     10. – 11. september 2021   

 • ERICKSONOVSKÁ HYPNÓZA – Hypnóza podľa M.H. Ericksona- amerického psychiatra a hypnoterapeuta:                                                      Rezistentný klient – zvládanie rezistencie        Utilizácia- psychoterapeutická stratégia vyvinutá M.H. Ericksonom- založená na zvykoch, vnímaní presvedčenia a i.                    Technika  “Môj priateľ John”                                Konfúzia – navodenie zmätku                              Konverzačná hypnóza
 • PSYCHOSOMATICKÉ PROBLÉMY: poruchy spánku (NESPAVOSŤ), SEXUÁLNE PORUCHY, ANOREXIA/BULÍMIA a i.
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov
 • Techniky pre dospelých i deti/adolescentov (v závislosti od problému)

Modul 5:     15. – 16. október 2021   

 • BEHAVIORÁLNE PROBLÉMY:   OBHRÝZANIE NECHTOV, ALKOHOLIZMUS, FAJČENIE…. ZÁVISLOSTI/ZLOZVYKY – teória, prax
 • Techniky pre dospelých i deti/adolescentov (v závislosti od problému) 
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre účastníkmi zvolený problém
 • Odovzdávanie certifikátov
 • Ukončenie výcviku:-)

Obsah modulov sa  do istej miery môže prispôsobovať aj potrebám a požiadavkám účastníkov.

 

Časy:  Piatok: od 14.00- 19.00 hod. (2×15 min. kávová prestávka)

Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  (2×15 min. kávová prestávka, obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

 

Cieľová skupina:   pre odborných záujemcov, ktorí sa zaujímajú o hypnózu a jej prospešné využitie v terapeutickej/ klinickej praxi, ale i pre bežných záujemcov, ktorých hypnóza a autohypnóza zaujíma pre svoj vlastný osobnostný rozvoj, či získanie teoretických ale najmä PRAKTICKÝCH POZNATKOV.

Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.

Školí: PhDr. Zíka Jiří – psychológ a hypnoterapeut z ČR s viac ako 35 ročnými skúsenosťami.

Hodinová dotácia výcviku: 60 hodín alebo alikvotne podľa absolvovaných modulov.

 

Miesto školenia: Bratislava – presná adresa Vám bude oznámená po prejavení záujmu o výcvik.

 

Ukončenie výcviku:  Osvedčením o absolvovaní

Osvedčenie obsahuje meno, priezvisko, titul, názov výcviku a počet hodín čistej učebnej dotácie výcviku (mimo prestávok). 

Cena:    1200,- EUR

V cene výcviku je zahrnutý odborný výklad školiteľa, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály k výcviku, organizácia výcviku a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, minerálka.

Medzi účastníkom výcviku a organizátorom výcviku – Lamedix s.r.o. je podpisovaná zmluva o spolupráci.

 

Prihlásiť sa môžete  prostredníctvom e-mailu: rachelovar@gmail.comprípadne prostredníctvom mobil. kontaktu: 0905-693 215 (PhDr. Renáta Ráchelová)

Rovnako na týchto kontaktoch zodpovieme všetky Vaše otázky.

K prihláseniu môžete použiť priamo online prihlášku nižšie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

 

Online prihláška na kurz