Kurz HYPNÓZY PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

KURZ HYPNÓZY PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

VÍKENDOVÝ PRAKTICKÝ HYPNOTICKO- PSYCHOLOGICKÝ KURZ 

KAZUISTIKY, PRAKTICKÁ ČASŤ, TEORETICKÁ ČASŤ, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA

ŠKOLITEĽ:  PHDR. RENÁTA RÁCHELOVÁ -ŠKOLITEĽ A HYPNOTERAPEUT S 20 ROČ. PRAXOU

 

OBSAH  KURZU:              

Využitie hypnózy pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ- (ako vlastný, tak u klientov) a TERAPEUTICKÁ HYPNÓZA v uvedených obsahových témach:     

  • SEBALÁSKA, SEBAÚCTA, SEBAVEDOMIE (ako základ mnohých psychických ochorení) 

-“KRESBA POSTAVY” – ako prostriedok k diagnostike

– psychologické minimum potrebné ku hypnóze

– TECHNIKY HYPNÓZY smerujúce k náprave stavu

-demonštratívna ukážka hypnoterapie 

  • OTEHOTNENIE – ako želaný stav, ktorý sa pre určitý psychický problém nedarí naplniť

-demonštratívne predvedenie hypnoterapie  na dobrovoľnom externom klientovi alebo internom       účastníkovi (podľa potreby a možnosti)

-teoretická časť

-kazuistiky (príbehy z praxe)

  • CHUDNUTIE POMOCOU HYPNÓZY     

-demonštratívne predvedenie hypnoterapie  na dobrovoľnom klientovi/účastníkovi

-teoretická podstatná časť smerujúca k dobrému výsledku a naplneniu cieľa

-kazuistiky (príbehy z praxe)

  • NÁCVIKY TECHNÍK HYPNÓZY MEDZI  ÚČASTNÍKMI KURZU                                              
  • Možnosť liečenia i psychosomatických a emocionálnych dnešných častých problémov ako: spánok, bolesti hlavy/migrény, úzkosti..       Prispôsobenie výuky i problémom a požiadavkám prihlásených účastníkov.

TERMÍN KURZU:  

Adresa konania kurzu: Bratislava     Presná adresa školenia Vám bude oznámená v organizačných pokynoch, po prejavení záujmu o kurz.

Časový plán:                9.00 – 16.00 hod. pre oba dni    (Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

CIEĽOVÁ  SKUPINA:

  • Pre každého, kto sa zaujíma o hypnózu a jej prospešné využitie ako terapeutické: pre nápravu psychického, či zdravotného stavu u klientov, tak pre svoj vlastný osobný rozvoj.
  • Počet účastníkov je limitovaný na 20.

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou sa zaoberá od roku 2003. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi. Svoju viac ako 15 ročnú prax v oblasti hypnózy a poradenstva zúročuje na vlastných kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej hypnózy, regresnej hypnózy a to pre jednotlivcov i skupiny.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné.  V oblasti výcvikov hypnózy spolupracuje s poprednými školiteľmi z Českej republiky. 

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už ani lekári, či psychológovia nevedeli rady.

UKONČENIE KURZU:

Certifikátom o absolvovaní        V prípade účasti na celom kurze.

CENA KURZU:       

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, printové materiály,  klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť a občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka.

Svoj záujem o kurz môžete prejaviť prostredníctvom e-mailu: rachelovar@gmail.com  alebo rachelovar@lamedix.sk

Prípadne prostredníctvom mobil. kontaktu: 0905-693 215 (PhDr. Renáta Ráchelová)

Rovnako tu zodpovieme všetky Vaše otázky.

Tešíme sa na vašu účasť.

PhDr. Renáta Ráchelová

 

Nákupný košík