Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY

 

Dvojdňový INTENZÍVNY Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY 

 

Školiteľ:  PhDr. Renáta Ráchelová- ŠKOLITEĽ A HYPNOTERAPEUT S 15 ROČ. PRAXOU

 

 • Kurz Regresnej hypnózy je zameraný prevažne na praktickú časť – nácviky, ukážky.
 • Jeho absolvovaním prehĺbite svoje sebapoznanie, vnútorné prežívanie, sebarealizáciu, sebanápravu a budete schopný a pripravený realizovať proces regresnej hypnózy.
 • Výsledkom bude motto: „Uzdrav sa. Objav svoje základné samoliečiace i terapeutické schopnosti“.

 

OBSAH  KURZU:

 • Vysvetlenie rozdielu medzi klinickou a regresnou hypnózou
 • Výklad pojmu REGRESNEJ HYPNÓZY a na ňu nadväzujúcej progresnej a reinkarnačnej hypnózy  (budúcnosť a minulé životy)
 • Techniky Regresnej hypnózy  
 • Ochorenia, ktoré sa regresnou hypnózou dajú liečiť.
  • Ako sa dá po absolvovaní regresnej hypnózy zlepšiť prežívanie u človeka. ako fyzické, tak psychické
  • Uvoľnenie/očista duše, podvedomia
  • Pochopenie mysle
  • Celková psychická/ fyzická náprava
 • Celistvé predvedenie terapeutického procesu= postupu  regresnej hypnózy na dobrovoľníkovi spomedzi účastníkov
 • Nácviky celkového terapeutického procesu regresnej hypnózy medzi účastníkmi
 • Vysvetlenie, ako pracovať s regresnou hypnózou iba sám na sebe (AUTOREGRES) – bez účasti terapeuta/supervízora, inej osoby – vhodné pre domáce prostredie
 • Potenciálne možné riziká regresnej hypnózy – objasnené na teoretickej úrovni. Dobrý terapeut sa im v praxi vyhne. 

CIEĽOVÁ  SKUPINA:

 • Skupina pozostáva maximálne zo 16 účastníkov – pre lepšiu interakciu, väčší priestor a spätnú väzbu.
 • Je výhodou je, ak má účastník absolvovanú už aspoň jednu hypnózu, prípadne inú techniku v hladine alfa: ako meditácia, riadená relaxácia a pod. Nie je to však podmienkou, túto skúsenosť vie získať i na kurze.

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou (i reinkarnačnou a progresnou) sa zaoberá od roku 2003. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné.  Sama taktiež školí regresnú i klinickú hypnózu pre jednotlivcov i skupiny. 

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už ani lekári, či psychológovia nevedeli rady.

 

Termín konania kurzu:  06.-07. JÚN 2020- ODŠKOLENÉ

 

Adresa konania kurzu:  Bratislava     Presná adresa školenia Vám bude oznámená v organizačných pokynoch, po prejavení záujmu o kurz.

Časový plán:  9.00 – 16.00 hod.  Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.

 

 

Regresná hypnóza

Regres znamená posun v čase- spomienky na udalosti minulé v súčasnom živote. Dá sa použiť na vrátenie sa v čase do detstva,  prenatálneho obdobia (v maminom brušku) a perinatálneho obdobia (čas pôrodu), do nedávnej minulosti, či aktuálnej prítomnosti, do vzťahov súčasných i minulých, partnerských, súrodeneckých i rodičovských a pod. a tak nájsť príčiny zdravotných, či psychických momentálnych problémov. Veľakrát si človek svoje zdravotné a psychické problémy absolútne nespája s tým, či oným zážitkom z minulosti, avšak jeho podvedomie-duša mu túto súvislosť pri regrese sprítomní. 

Regresná hypnóza je účinná psychologická metóda, vedúca k vyliečeniu i závažných zdravotných, či psychických problémov, vzťahov, trápení a pod.  Príďte sa o nej naučiť viac…

 

UKONČENIE KURZU:

Certifikátom o absolvovaní        V prípade účasti na celom kurze.

 

CENA KURZU:     220,- EUR  

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, printové materiály,  klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť a občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka, čajové pečivo.

 

Svoj záujem o kurz môžete prejaviť prostredníctvom e-mailu:  rachelovar@lamedix.sk 

Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky.

Počet účastníkov je limitovaný.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

 

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/DAROVAŤ  AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY.

 

Online prihláška na kurz