Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY (26.-27. november 2021)

Dvojdňový INTENZÍVNY Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY 

 

Školiteľ:  PhDr. RENÁTA RÁCHELOVÁ

Hypnoterapeut so 17 ročnou praxou

 • Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY je zameraný prevažne na praktickú časť – nácviky, ukážky.
 • Jeho absolvovaním prehĺbite sebapoznanie, vnútorné prežívanie, sebarealizáciu a budete schopný  realizovať proces regresnej hypnózy.
 • Na kurze si prevedieme psychologickú očistu po UDALOSTIACH MINULÝCH (najmä záťažových z posledných dvoch rokov počas Covid-u), OČISTENIE VZŤAHOV, NÁPRAVU VZŤAHOV a i.
 • Zároveň sa naučíte techniky PROGRESNEJ HYPNÓZY pre získanie novej práce, nových životných možností a zručností.
 • Osvojíte si nové psychologické formy správania pre dosiahnutie väčšej DUŠEVNEJ POHODY, HARMÓNIE a ROVNOVÁHY. 
 • Výsledkom bude motto: „Uzdrav sa. Objav svoje základné samoliečiace i terapeutické schopnosti a nájdi svoje šťastie”.

OBSAH  KURZU:

 • Vysvetlenie rozdielu medzi klinickou a regresnou hypnózou
 • Výklad pojmu REGRESNEJ HYPNÓZY, Reinkarnačnej hypnózy a Progresnej hypnózy
 • Techniky Regresnej hypnózy  
 • Ochorenia, ktoré sa regresnou hypnózou dajú liečiť
 • Ako sa dá po absolvovaní regresnej hypnózy zlepšiť prežívanie u človeka- ako fyzické, tak psychické
 • Uvoľnenie/očista duše- podvedomia
 • Porozumenie mysle
 • Celková psychická/ fyzická náprava
 • Celistvé predvedenie terapeutického procesu= postupu  regresnej hypnózy na dobrovoľníkovi spomedzi účastníkov
 • Nácviky celkového terapeutického procesu regresnej hypnózy medzi účastníkmi
 • Vysvetlenie, ako pracovať s regresnou hypnózou iba sám na sebe (AUTOREGRES) – bez účasti terapeuta/supervízora, inej osoby – vhodné pre domáce prostredie
 • Potenciálne možné riziká regresnej hypnózy – objasnené na teoretickej úrovni. Dobrý terapeut sa im v praxi vyhne. 
 • Obsah kurzu bude do veľkej miery prispôsobený aj potrebám účastníkov.

CIEĽOVÁ  SKUPINA:

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať regresnú hypnózu pre dostupnú pomoc sebe i druhým a docieliť tak psychické, či fyzické uzdravenie, vylepšenie vzťahov alebo osobnostný posun vpred.

 

Termín kurzu:  26.-27. november 2021

Adresa konania kurzu:  Bratislava- Petržalka    

Adresa školenia Vám bude oznámená v organizačných pokynoch, po prejavení záujmu o kurz.

Časový plán:  

26.11.2021:  14.00 – 18.30 hod.  (1x kávová prestávka 15 min.)

27.11.2021:    9.00 – 16.00 hod.  (2x kávová prestávka 10 min. Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

 

Regresná hypnóza

Regres znamená posun v čase- spomienky na udalosti minulé v súčasnom živote. Dá sa použiť na vrátenie sa v čase do detstva,  prenatálneho obdobia (v maminom brušku) a perinatálneho obdobia (čas pôrodu), do nedávnej minulosti, či aktuálnej prítomnosti, do vzťahov súčasných i minulých, partnerských, súrodeneckých i rodičovských a pod. a tak nájsť príčiny zdravotných, či psychických momentálnych problémov. Veľakrát si človek svoje zdravotné a psychické problémy absolútne nespája s tým, či oným zážitkom z minulosti, avšak jeho podvedomie-duša mu túto súvislosť pri regrese sprítomní. 

Regresná hypnóza je účinná psychologická metóda, vedúca k vyliečeniu i závažných zdravotných, či psychických problémov, vzťahov, trápení a pod.  Príďte sa o nej naučiť viac…

 

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou (i reinkarnačnou a progresnou) sa zaoberá od roku 2003. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi. Svoju 17 ročnú prax v oblasti hypnózy a psych. poradenstva zúročuje na svojich kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej a regresnej hypnózy a to ako pre jednotlivcov, tak skupiny.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné, prevažne s českými uznávanými psychológmi, školiteľmi a súdnymi znalcami z oblasti psychológie. Viaceré z kurzov boli i akreditované Slovenskou komorou psychológov a Slovenskou lekárskou komorou.

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, deti, rodinu a samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov. 

 

UKONČENIE KURZU:

Certifikátom o absolvovaní.   V prípade účasti na celom kurze.

 

CENA KURZU:     260,- EUR  

V cene osobnej účasti na kurze je zahrnutý odborný výklad školiteľa, printové materiály, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, certifikát o absolvovaní a občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka, čajové pečivo.

 

Svoj záujem o kurz môžete prejaviť prostredníctvom e-mailu: 

rachelovar@gmail.com

Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne prostredníctvom mobil. kontaktu: 0905-693215 (PhDr. Renáta Ráchelová)

Počet účastníkov je limitovaný.

 

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

 

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/DAROVAŤ  AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY.

 

Online prihláška na kurz