Zážitkovo vzdelávací seminár: SPOZNAJ LEPŠIE SÁM SEBA

SPOZNAJ LEPŠIE SÁM SEBA

ZÁŽITKOVO-VZDELÁVACÍ JEDNODENNÝ SEMINÁR

S POUŽITÍM HYPNOTERAPIE A VHODNÝCH PSYCHOLOGICKÝCH METÓD

HYPNOTICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ TECHNIKY A POSTUPY, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZMENIŤ SVOJE MYŠLIENKY, SPRÁVANIE, EMÓCIE A PRINIESŤ VÁM ŽELANÝ VÝSLEDOK

ŠKOLÍ:  PHDR. RENÁTA RÁCHELOVÁ – ŠKOLITEĽ A HYPNOTERAPEUT S 20 ROČ. PRAXOU

 

OBSAH SEMINÁRU:            

Využitie HYPNOTERAPIE a PSYCHOLOGICKÝCH METÓD ako:

-hranie rolí – sochovanie

-práca s “automatickými myšlienkami”

-hypnotická technika IMAGINÁCIE

-individualizovaná hypnotická technika špecializovaná na jednotlivca, párová alebo skupinová hypnóza 

-hrová terapia

-AHA efekt

-brainstorming

-autohypnóza

K naučeniu sa i získaniu zážitku na sebe v týchto obsahových témach: 

-PRÁCA (problémy, fungovanie), KARIÉRNE ZAMERANIE

KREATIVITA, VLASTNÉ PREŽÍVANIE- SNY  

-VZŤAHY – partnerské, kamarátske, rodinné 

DÔVERA V SEBA A STABILITA

-RIEŠENIE KONFLIKTOV  postoje, očakávania, nálady, city/pocity

-RUŠENIE VZORCOV SEBAOBMEDZUJÚCICH PRESVEDČENÍ A LIMITOV

-ROZHODNOSŤ, TRPEZLIVOSŤ

– STAGNÁCIA

-DOVOLIŤ SI PRIJÍMAŤ 

-INÝ OSOBNOSTNÝ PROBLÉM

Nie všetky témy budeme môcť v rámci semináru realizovať. Zameriame sa na tie, ktoré budú u prihlásených účastníkov a v rámci skupiny dominovať požiadavkou a potrebou. 

TERMÍN SEMINÁRU:   

Adresa konania kurzu:  Bratislava     Presná adresa školenia Vám bude oznámená v organizačných pokynoch, po prejavení záujmu o seminár.

Časový plán:       9.00 – 16.00 hod.  

Obedová prestávka od 12.00-12.45 hod.- formou donášky, či vlastných zdrojov.

CIEĽOVÁ  SKUPINA:

  • Pre každého, kto sa zaujíma o hypnózu, psychológiu a jej prospešné využitie ako terapeutické, tak pre  vlastný vnútorný posun.
  • Počet účastníkov je limitovaný na 15.

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou sa zaoberá od roku 2003. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi. Svoju 20 ročnú prax v oblasti hypnózy a poradenstva zúročuje na vlastných kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej hypnózy, regresnej hypnózy a to pre jednotlivcov i skupiny.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné.  V oblasti výcvikov hypnózy spolupracuje s poprednými školiteľmi z Českej republiky. 

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už ani lekári, či psychológovia nevedeli rady.

CENA SEMINÁRU:        

V cene semináru je zahrnutý odborný výklad školiteľa, hypnoterapia, printové materiály, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť a občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka.

Svoj záujem o kurz môžete prejaviť prostredníctvom e-mailu: rachelovar@gmail.com  alebo rachelovar@lamedix.sk

Prípadne prostredníctvom mobil. kontaktu: 0905-693 215 (PhDr. Renáta Ráchelová)

Rovnako tu zodpovieme všetky Vaše otázky.

Tešíme sa na Vašu účasť.

PhDr. Renáta Ráchelová

 

Nákupný košík