Kniha Nádej

PhDr. Renáta Ráchelová vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Na Trnav – skej univerzite v Trnave – katedre Psychológie absolvovala rigoróznu skúšku a získala titul PhDr.

Od roku 2003 sa zaoberá Hypnózou, pomocou ktorej pomohla vyliečiť veľa ľudí ako zo Slovenska, tak zo zahraničia. Svojím špeciálnym duchovným darom počuť ľudskú dušu a jej problémy, záťaže a dešifrovať energiu ľudského tela a diagnostikovať tak okamžite PRÍČINU zdravotných a psychických problémov pomohla nasmerovať a vyliečiť tisícky klientov, ktorí ju navštívili v jej ordinácii.

Zaoberá sa ako dospelými, tak deťmi. Okrem liečenia zdravotných a psychických problémov ľudí, radí rodičom s výchovou detí, diagnostikuje človeka z fotografie, nasmerováva na správnu pracovnú a životnú cestu, zbavuje ľudí nežiadúcich návykov, zlozvykov, závislostí, nevhodných partnerských vzťahov, či pomáha partnerskej náprave, ženám cielene otehotnieť, zvýšiť vlastné sebavedomie, pracuje i s fenoménom dobyindigovými a krištáľovými deťmi, rozpráva sa s anjelmi a ďalšie.

Ako prvá priniesla na Slovensko v roku 2009. Kurz Hypnózy, zorganizovala mnoho ďalších odborných psychologických kurzov, pracovala ako konzultant ľudských zdrojov a neskôr riaditeľka v personálnej zahraničnej agentúre, zároveň sa venuje i obchodným aktivitám na slovenskom i medzinárodnom trhu.

V knihe NÁDEJ vám chce predstaviť rôzne osudy ľudí- klientov, ktorí ju v ordinácii navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba; nasmerovať ich na správnu životnú cestu; hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už ani lekári, či psychológovia nevedeli rady; pochopiť, čo je osud a či vôbec existuje; odovzdať odkazy anjelov, rodičom lepšie pochopiť ich deti.. Popisuje k rôznym životným situáciám klientov i metódy a spôsoby, ako daný stav u človeka napraviť, akú samoliečbu alebo liečbu u terapeuta zvoliť, čo rôzne znamenia a prejavy znamenajú… a čo život- osud v tajoch prináša…

REFERENCIE KU KNIHE:

SKVELÉ, SKVELÉ, SKVELÉ  (MARTIN)

Pani Renátku som navštívil asi pred rokom a nechal som si urobiť hypnózu na zablokovanie bolesti z predošlého vzťahu. Musím povedať, že bol som u nej len raz a trvalo to hodinu, ale ten skvelý efekt to naozaj malo. Odvtedy som moju bývalú ani nestretol a dokonca som časom zabudol, že vôbec existovala. A keď som si na základe tejto skúsenosti prečítal i knihu Nádej od pani Ráchelovej, tak len ústa otváram, čo všetko dokáže a ďakujem, že existuje. Hoci pani Renáta hovorí v knihe, že hypnóza je psychologická metóda, pre mňa sú to hotové zázraky. Samozrejme som zaevidoval v knihe, že k dobrému výsledku musí človek aj spolupracovať a preto sa nie vždy môžu diať zázraky na počkanie. Pre mňa proste skvelé!!!!!

(DANIELA)

My, čo poznáme autorku vieme, že jej práca je malý zázrak. Pomohla mnohým z nás. Toto je kniha, ku ktorej sa človek veľmi rád aj s odstupom času vráti. Veľmi hodnotná kniha, postavená na skutočných príbehoch, z ktorej si každý nájde odpovede pre seba a aj pomoc (hlavne v časti životná cesta). Ďakujem a odporúčam.

(LENKA)

Vynikajúca kniha od skvelej autorky a doktorky Renky Ráchelovej.
Knihu Nádej všetkým vrelo odporúčam. Prečítala som ju jedným dychom a určite po nej siahnem aj v budúcnosti.

UČEBNICA BUDÚCNOSTI      (ADA)

Autorka jednoduchou formou vysvetľuje na príbehoch ľudí model života a zároveň spôsoby riešenia a pochopenia života. Pre materiálnych ľudí, považujem knihu za kontroverznú práve za odvážne, no pravdivé vyjadrenia autorky. Na druhej strane kniha pre duchovne zameraných ľudí je otvorením, či rozšírením si obzoru medzi nebom a zemou. Verím, že keď sa ľudstvo posunie dopredu, táto kniha bude pomôckou, či učebnicou pre psychológov, sociálnych pracovníkov, alebo pre ľudí, ktorí hľadajú nezodpovedané otázky. Autorke prajem veľa síl a energie do ďalšej Nádeji.

Nákupný košík