Kurz Hypnózy a Autohypnózy

V druhej polovici r. 2019 tento druh kurzu  neopakujeme, pretože sme pripravili pre vás KURZ KONVERZAČNEJ HYPNÓZY – hypnóza do každodenného života, vlastný osobnostný rozvoj, autohypnóza a liečba rôznych problémov u druhých ľudí pomocou hypnózy… november, december 2019- január 2020. Viac o kurze v AKTUÁLNE!!
————————————————————————

Dvojdňový intenzívny Kurz  Hypnózy A AUTOHYPNÓZY pre začiatočníkov , v Bratislave. Školiteľom je popredný český hypnoterapeut a psychológ PhDr. Zíka Jiří – s viac ako 35 roč. praxou v oblasti hypnózy.

        Na kurze sa naučíte techniky terapeutickej hypnózy – skupinovej i individuálnej, autohypnózy a ich využitie v teórii a praxi. Kurz je zameraný prevažne na praktickú časť a je ukončený Certifikátom o absolvovaní.

 

Termín:    27. – 28. apríl 2019 –  ODŠKOLENÉ

Nový termín bude stanovený v priebehu roka.     

Čas:                     9.00  – 16.00 hod.   

Obedová prestávka od 12.00 – 13.00 hod.

 

Miesto konania: Bratislava (presná adresa bude uvedená v organizačných pokynoch, posielaných po prejavení záujmu o účasť na kurze).

už 30. krát v Bratislave

Školiteľ:  PhDr. ZÍKA Jiří

 • hypnoterapeut a psychológ s 35 ročnou praxou v oblasti hypnózy.
 • pôsobí v Českej republike ako hypnoterapeut, psychológ,  lektor hypnózy a neurolingvistického programovania.  Už 35 rokov pomáha svojim klientom zbaviť sa pomocou hypnózy sexuálnych problémov, fóbií, depresií, fajčenia a i.  Používa k tomu rôzne postupy- od priamych sugescií, až po rozprávanie príbehov a podobenstiev.   Denne ho navštívi zhruba 8 klientov so žiadosťou o hypnotické sedenie. K nim patria ako dospelí, tak deti.

      Svoje kvality potvrdil i ako lektor účastníkom mnohých kurzov Hypnózy, ktoré sme od r. 2009 zorganizovali.  

 

Cieľová skupina:

 • odborní pracovníci–  psychológovia, sociálni pracovníci, zdravotníci a i. –    pomáhajúce profesie
 • študenti,
 • ale i laici a do témy zainteresovaní – záujemcovia s čiastočnými znalosťami hypnózy, prípadne žiadnou znalosťou.

Zo skúsenosti však vieme, že i tí ľudia, ktorí už mali preukázateľné skúsenosti s hypnózou si z nášho kurzu Hypnózy odniesli veľa nových poznatkov, prípadne nový pohľad na hypnózu.

Charakteristika a obsah kurzu:

 •  Uvedenie do témy:    hypnóza, sugescia, hypnabilita, sugestibilita
 •  Praktické cvičenie: skupinová technika “3 hrnčeky”
 •  Zisťovanie typu a miery sugestibility a hypnability
 •  Techniky hypnózy a autohypnózy – teória a precvičovanie
 • Teória a praktické nacvičenie techniky “kotvenia” a ideomotorických techník
 • Hypnotické fenomény – navodzovanie, zisťovanie, využitie v praxi
 • Formulácie sugescií = jazyk hypnózy- teória,  praktické cvičenia
 • Terapeutické postupy – strach, úzkosť, depresia, bolesť, zvládanie zlozvykov    a konfliktov …
 • V priebehu kurzu individuálne i skupinové hypnózy – PRAKTICKÉ prevedenie,   cvičenia

Zámer kurzu:   

Na kurze sa zoznámite s hypnózou a autohypnózou prevažne z praktického hľadiska.  Dozviete sa však i podstatu z teórie hypnózy, získate prehľad o rôznych nepravdivých mýtoch a ich vyvráteniach, nacvičíte si ako otestovať hypnabilitu u človeka, samotné techniky, ako uviesť človeka do individuálnej a skupinovej hypnózy a naopak vyvedenie z hypnózy, sami sa pokúsite v praktickej časti ponoriť do hypnotického stavu.   Naučíte sa správne formulovať sugescie, ktoré sa vkladajú do podvedomia tak, aby boli pre hypnotizovaného prospešné a viedli k vyliečeniu. Získate prehľad o jazyku hypnózy pri liečení zmienených psychických a fyzických problémov.

Kurz je veľmi intenzívny, po teoretickej časti nasleduje praktická časť. Kurz je zameraný na praktickú časť.

 

Ukončenie kurzu:   Certifikátom o absolvovaní

Cena:    220,- EUR

(cena zahŕňa odborný výklad školiteľa,  osnovové materiály ku kurzu v českom jazyku,  klimatizovanú/vyhrievanú školiacu miestnosť, organizáciu kurzu a občerstvenie počas prestávok – káva, čaj, minerálka.

 

Svoj záujem môžete prejaviť cez e-mail: rachelovar@gmail.com – PhDr. Renáta Ráchelová.  Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky.

Počet účastníkov je limitovaný.

Kontakt:    Mobil: 0905-693 215    PhDr. Renáta Ráchelová

Tešíme sa na vašu účasť.

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/ DAROVAŤ AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY. 

 

Online prihláška na kurz

 

 

 

 

Hypnóza podľa PhDr. Jiřího Zíky

PhDr. Zíka v hypnóze dokáže i odnaučiť športovcov opakovaným chybným cvikom a naopak fixovať úkony správne. Dôkazom toho bola jeho 7 ročná spolupráca s Československou atletickou reprezentáciou.

Ako uznávaný odborník uvádzal do hypnózy súťažiacich v projekte televízie Prima: Vím, cos dělal v pátek. Nebolo to však jeho prvé mediálne vystúpenie. Na Prime vystúpil i v programe Sauna a bol taktiež hosťom v talkshaw Jana Krausa  Uvolněte se, prosím.

V knihe Hypnóza není spánek, ktorej je autorom, predostrel teórie tranzu a sugescií, hypnotické javy, mýty a povery o hypnóze a mnoho ďalšieho.

        Hypnóza podľa PhDr. Zíky je prirodzený stav našej mysle, ktorý každý z nás zažíva niekoľkokrát denne.  Je to dané tým, že naše telo i myseľ fungujú podľa prirodzeného rytmu  aktivita – uvoľnenie.

Hypnóza ako prostriedok liečenia, využíva schopnosti každého človeka ponoriť sa do zmeneného stavu vedomia a v ňom riešiť obmedzenia a problémy, ktoré nám znepríjemňujú život. Všetci máme možnosť využívať vnútorné zdroje, potrebné pre žiaduce zmeny. Hypnoterapeut pomáha klientovi prebudiť tieto skryté možnosti.

Používa k tomu rôzne postupy:  od priamych sugescií až k rozprávaniu príbehov a účinných metafor.

Jedinečnosť každého z nás sa prejavuje taktiež v spôsobe, ktorým prežívame hypnózu. Každý máme “svoju hypnózu”. Niekto môže prežívať zvýšené uvedomenie si dôvodu problémov, iný je príjemne prekvapený pocitom hlbokého uvoľnenia.

Hypnóza je využiteľná pri riešeniach celého radu problémov detí i dospelých:

 • depresie
 • úzkosti
 • strachy
 • stres
 • nespavosť
 • bolesti hlavy/ migréna
 • sexuálne problémy mužov i žien

 • zníženie hmotnosti
 • odnaučenie od fajčenia
 • nočné pomočovanie
 • obhrýzanie nechtov
 • problémy s učením a pamäťou
 • riešenie chronickej bolesti
 • a veľa ďalších