VIDEOHYPNÓZA: odvykanie od fajčenia, alkoholu- PhDr. Renáta Ráchelová

50,00 

Vek klienta: 42 rokov

Psychický problém:   ZÁVISLOSTI:  FAJČENIE, PRÍLEŽITOSTNÉ PITIE PIVA

POUŽITÝ POSTUP:

-Úvodný rozhovor s klientom/ analýza

-Opakovanie a potvrdzovanie klientových slov terapeutom k navodeniu  raportu=vzťahu medzi nimi a k navodeniu “áno” súhlasu

-AHA momenty u klienta

-Heterohypnóza

Techniky hypnózy:

– Fantazijná technika

– Relaxácia/ uvoľňovanie tela

– Nádychy a výdychy

– Prerámcovanie

-Sugestívne podporné liečebné vety smerujúce k eliminácii fajčenia a pitia piva (alkoholu)

-Upevňovanie pozitívneho u klienta

-Posthypnotický dialóg medzi klientom a terapeutom (po hypnóze – v bdelom stave klienta)

-Zadanie “domácej úlohy” klientovi pre upevnenie  nasugerovaného.

-Dĺžka trvania videohypnózy/ hypnoterapie: 45 minút

Kategórií:

Nákupný košík