O násPOMÁHAM VÁM NASMEROVAŤ SA NA SPRÁVNU CESTU


PHDR. RENÁTA RÁCHELOVÁ

Psychológiu a Anglický jazyk súčasne som začala študovať v roku 2003 na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave a ukončila ju štátnou skúškou z  Poradenskej psychológie, Všeobecnej psychológie a Didaktiky psychológie a taktiež štátnou skúškou z Histórie anglicky hovoriacich krajín, Fonetiky a fonológie a jazyka a literatúry anglicky hovoriacich krajín. Získala som titul Mgr. 

Za námet Diplomovej práce som si zvolila “Aktivity, služby a zamestnanie pre telesne postihnutých občanov”. 

V apríli 2010 som absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Témou rigoróznej práce bol “Syndróm vyhorenia v učiteľskej profesii”

Pochádzam z Bratislavy, mám 45 rokov a som mamou syna Tomáša. Rodina je mojou najsilnejšou hodnotou.

Počas svojho odborného vzdelávania som sa zúčastnila mnohých psychologických kurzov

 • Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (PhDr. Valkovič, Mgr. Hambálek)
 • Test stromu (PhDr. Sklenárová)
 • Rorschachov test (ROR) podľa Exnera (PhDr. Goldmann, PhDr. Soukupová)
 • Kresba ľudskej postavy – projektívny test (Mgr. Zdeněk Altman)
 • Tématicko-apercepčný test a odvodené metódy (PhDr. Goldmann, PhDr. Soukupová)
 • Lüscherov diagnostický test (PhDr. Zíka)
 • Základy hypnózy (EFT Praha- p.Katayama)
 • Hypnóza Miltona H. Ericksona-
 • autohypnóza, detská hypnóza, hypnóza pre dospelých (PhDr. Zíka)
 • Kurz Hypnózy II. podľa M.H. Ericksona – pre pokročilých (PhDr. Zíka)
 • Kurz Hypnózy a Autohypnózy (Libor Činka)
 • Kurz Chudnutie hypnózou (PhDr. Zíka)
 • Kurz Konverzačnej hypnózy (PhDr. Zíka)
 • Kognitívno behaviorálna terapia (KBT) u detí nielen s poruchami správania 
 • (PhDr. Gavendová, Mgr. Záskalan)
 • Regresná hypnóza (Monika Šindelárová)
 • Práca so snami (prof. PhDr. Heretik, PhD. a  MUDr. Heretiková Marsalová)
 • Hypnoterapeutický ročný výcvik– hypnóza podľa M.H. Ericksona (PhDr. Dvořáček, PhDr. Zíka)
 • Enneagram – typológia osobnosti (Maďarsko)  a mnohé ďalšie.

TAKMER 1000 KLIENTOV ROČNE. VIAC AKO 18 000 VYLIEČENÝCH KLIENTOV SPOLU.

PRÁCA S DOSPELÝMI  A  DEŤMI.

Hypnózou klinickou i regresnou sa zaoberám od roku 2003. Hypnóza je úspešná psychologická metóda, pomocou ktorej som pomohla vyliečiť už veľa ľudí ako z psychických, tak telesných problémov a to zo Slovenska i zo zahraničia. Dnes, po mnohých rokoch odbornej praxe môžem zodpovedne povedať, že veľa mojich klientov sa prostredníctvom hypnózy zbavilo nežiaducich úzkosti, fóbií, zlozvykov, nevhodných vzťahov, zdravotných problémov, posilnili si vlastné sebavedomie, chcene otehotneli, deti sa prestali zajakávať, pomočovať a veľa ďalšieho. Paradoxom je, že ma častokrát navštevovali a navštevujú ľudia, ktorí si už so svojím problémom nevedeli dať rady u iných odborných lekárov, či psychológov. Oceňujem preto každého, kto nepodľahne klamu nebezpečenstva hypnózy a rozhodne sa prostredníctvom nej liečiť. Je to rýchla, účinná a príčinu odkrývajúca metóda liečenia človeka. Je vhodná ako pre dospelých, tak i pre deti.

Z psychosociálnych metód aplikujem najčastejšie počas svojej dlhoročnej praxe techniky na odstránenie alkoholu, zmenu vzorcov správania a myslenia u dospelých, komunikáciu vo vzťahu, ľahšie zvládnutie smútočného obdobia, zmenu vzorcov správania u detí v kontexte celej rodiny, výchovu detí,  prístup k deťom nového milénia/dnešnej novej doby.

Vzhľadom na svoj získaný duchovný dar- rozumieť ľudskej duši a jej problémom a záťažiam, tak dokážem okamžite a správne diagnostikovať príčinu vzniku psychických a zdravotných problémov a tým vzápätí uchopiť podstatu, čím sa nielen skracuje doba liečenia, ale liečenie smeruje k pozitívnym a istým výsledkom. 

V júni roku 2016 mi vyšla moja prvotina, kniha NÁDEJ. V knihe Nádej predstavujem rôzne osudy ľudí, klientov, ktorí ma v ordinácii navštívili a ktorým som pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba; nasmerovať ich na správnu životnú cestu; hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už iní odborníci nevedeli rady; porozumieť, čo je osud a či vôbec existuje; rodičom lepšie pochopiť ich deti. Opisujem k rôznym životným situáciám klientov i metódy a spôsoby, ako daný stav u človeka napraviť; akú samoliečbu alebo liečbu zvoliť; čo rôzne znamenia a prejavy znamenajú; ako správanie a myslenie človeka pozmeniť, aby našiel svoj vnútorný pokoj.

Ako prvá som na Slovensko priniesla už v roku 2009 Kurz Hypnózy a to z dôvodu, že v tom čase takýto druh školení v Slovenskej republike nikto neponúkal. Kurz klinickej Hypnózy a Autohypnózy sme na Slovensku od tej doby odškolili už 35 krát a to s popredným  psychológom a hypnoterapeutom so 40  ročnou praxou.

Okrem kurzu hypnózy som od roku 2009 zorganizovala veľa ďalších odborných psychologických kurzov s lektormi s dlhoročnými skúsenosťami. Kurzy ako Hypnóza I. a II., Tématicko-apercepčný test (TAT), Rorschachov test podľa Exnera (ROR), Test kresby postavy, Baum test, Lüscherov diagnostický test, Snová práca a iné lektorsky viedli školitelia- psychológovia z Českej a Slovenskej republiky a zúčastnilo sa ich veľa spokojných uchádzačov. Kurzy ako Rorschachov test, TAT a Snová práca boli registrované Slovenskou komorou psychológov v rámci sústavného vzdelávania = akreditované a za účasť na nich im boli prideľované kredity. Účastníkom psychologických kurzov Baum test, Test kresby postavy, Lüscherov diagnostický test, Hypnóza I. a II. a Chudnutie hypnózou prislúchal Certifikát o absolvovaní.

V marci roku 2018 som rozbehla na Slovensku opäť jedinečný a ojedinelý projekt “Ericksonovský kurz” – ROČNÝ HYPNOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK –špecifické psychologické prístupy a hypnotické postupy amerického lekára a psychoterapeuta Miltona H.Ericksona. Projekt bol podporený medzinárodnou záštitou.

Na tento úspešný pilotný hypnoterapeutický výcvik nadviazal Lamedix ponukou ďalšieho 5 mesačného intenzívneho výcviku- Kurzu konverzačnej hypnózy, na ktorom sa účastníci mali možnosť naučiť používať hypnózu nielen terapeuticky, ale aj v každodennom živote.

Ako kouč, školiteľ, či supervízor sa dlhodobo realizujem pri vlastných odborných kurzoch a školeniach a to Kurz Regresnej Hypnózy a školeniach Klinickej hypnózy pre jednotlivcov a  skupiny s max. počtom 16 ľudí.

VIAC AKO 3000 ODŠKOLENÝCH ÚČASTNÍKOV V OBLASTI HYPNÓZY A PSYCHOLÓGIE OD ROKU 2009. 

V roku 2021 priniesol Lamedix na trh opäť niečo výnimočné a to VIDEO HYPNÓZY – TERAPIE A TRÉNINGY HYPNÓZOU. Videonahrávky natočené v profesionálnom štúdiu s reálnymi klientmi a s ich reálnymi psychickými problémami súčasnosti ako: obezita/chudnutie, netrpezlivosť, závislosti, nízke sebavedomie a iné sú určené pre dospelých ľudí a mládež od 13 rokov, ktorí majú podobný alebo rovnaký problém a chcú si ho pomocou hypnózy vyliečiť z pohodlia svojho domova… bez návštevy psychológa, či hypnoterapeuta, pri zachovaní svojej anonymity. Videonahrávky hypnózy sú určené aj ľuďom, ktorí prídu do kontaktu s hypnózou po prvý krát – pre oboznámenie sa s hypnózou a získanie vhľadu ako funguje. V neposlednom rade sú video terapie určené aj pre odborníkov k zdokonaleniu sa v technikách a postupoch hypnózy.

A poslednou novinkou je sada PSYCHOLOGICKÝCH KARIET- s podtitulom Karty posunu vpred alebo Kde robím chybu? Sada obsahuje 40 ks psychologických kariet pre porozumenie svojho bloku, nesprávneho myslenia alebo správania s radou pre posun vpred. Každý si vytiahne len takú kartu, ktorá je jeho aktuálnym odrazom.

Z predošlého môjho profesionálneho života stojí za zmienku práca a ročné štúdium na Cambridge School  v Anglicku a taktiež pozícia Obchodného  referenta pre medzinárodnú exportno-importnú spoločnosť. Ďalej 7 ročná aktivita v oblasti medzinárodného obchodu, prevádzkovaná na vlastnú živnosť, zahrňujúca sprostredkovanie predaja rôznych druhov komodít, vypracovávanie marketingových štúdií pre trhy EÚ a USA a zastupovanie izraelskej spoločnosti na slovenskom a českom trhu.

Poznatky a skúsenosti zo Psychológie som uplatnila na pozícii Manažéra ľudských zdrojov,  Personálneho psychológa a  Konzultanta  ľudských  zdrojov v zahraničnej personálnej spoločnosti.

Od 1.10.2003 som pôsobila v rámci živnostenského oprávnenia PhDr. Renáta Ráchelová–LAMEDIX a od roku 2013 pôsobíme ako LAMEDIX s.r.o. 

V súčasnosti so spoločnosťou Lamedix s.r.o. spolupracujú takí odborníci ako PhDr. Zíka Jiří,  Phdr. Dvořáček Vladimír, asistenciu a iné odborné práce zabezpečuje naša milá asistentka Katka a odbornú prax naša psychologička Valika. Viac informácii v rámci telefonického rozhovoru.

Tešíme sa na vás 🙂UŽ 20 ROKOV S VAMI.

S úctou,

PhDr. Renáta Ráchelová

Referencie

Vladimír, Nádej

Knižku Nádej som dlhšie hľadal, pretože je vo viacerých kníhkupectvách vypredaná, až som ju konečne našiel. Počul som o nej na Jemných melódiách a zaujala ma už svojím názvom. Keď prišla, priznám sa, že som ju zhltol celú a rýchlo. Ja, čo vôbec veľa nečítam. Myslím, že mi dala odpoveď na niečo, čo som dlho hľadal.

Naďka H., 33 r.

Keď napíšem, že Renátka Ráchelová je pre mňa anjel, vôbec nebudem preháňať. Je pre mňa vzácny človek. Možno taký, aký sa v živote stretne len raz. Pomohla mi zachrániť vzťah, pomáha mi s výchovou detí, pomáha mi byť šťastnou v živote. Moja vďaka sa nedá ani slovami opísať. Prajem jej toľko dobra a milosti, ktoré ona rozdáva každý deň svojim klientom.

Ján M., 46 r.

Ani by som neveril, že dve sedenia hypnózy mi pomôžu zbaviť sa dlhoročnej závislosti od alkoholu. Dnes som už tri roky čistý. Ďakujem pani Ráchelovej, že mi pomohla znova sa zo života tešiť a nie ho prežívať.

Zuzka V., 35 r.

Keď som sa dostala vo svojom živote na samé dno a nevedela ako z neho vyjsť, do života mi prišla pani Renátka. Pomohla mi odraziť sa z dna, nájsť samu seba, pochopiť a odstrániť to, čo to spôsobovalo. Ďakujem je málo, čo môžem povedať.

Janka K., Nádej

Nádej som si pribalila na dovču a vôbec neľutujem, že som si pri čítaní neopálila krk. Oplatilo sa začítať. Veľa vecí sa mi vďaka nej opäť potvrdilo. Za mňa a moje indigové dieťatko obrovské ďakujem. Ste skvelá.

Nákupný košík