SUPERVÍZNY SEMINÁR

JEDNODŇOVÝ SUPERVÍZNY PSYCHOLOGICKO HYPNOTERAPEUTICKÝ SEMINÁR:  8. OKTÓBER 2022, BRATISLAVA

Seminár je určený pre všetkých, ktorí sa v minulosti zúčastnili hypnoterapeutických alebo psychologických kurzov v LAMEDIX-e a chceli by svoje ODBORNÉ ZNALOSTI Z HYPNOTERAPIE, PSYCHOLÓGIE, TERAPIE, či svoj OSOBNOSTNÝ ROZVOJ posunúť na VYŠŠIU ÚROVEŇ.

Supervízia = kontinuálny rozvoj profesionálnych zručností účastníka pod vedením kvalifikovaného odborníka prostredníctvom podpory, smerovania, vysvetlenia, kontroly ai.  Individuálna, párová a tímová práca v reálnych situáciách.

ŠKOLITEĽ:  PHDR. RENÁTA RÁCHELOVÁ – HYPNOTERAPEUT SO 17 ROČNOU PRAXOU.

OBSAH SEMINÁRU:

  • Supervízia nad vašimi vlastnými terapeutickými prípadmi z praxe. Overovanie si správnosti postupov.
  • Profesionálny rozvoj spôsobilostí;  iné alternatívy.
  • Zvýšenie vedomostí a zručností v hypnoterapeutických a psychologických postupoch v AKTUÁLNEJ NOVEJ DOBE – je skutočne iná doba ako napr. pred tromi rokmi, čomu treba prispôsobiť i nový prístup a techniky.
  • Posunutie vášho duchovného/duševného vývinu a AKTUÁLNEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCIE VPRED, v prípade účasti na seminári z dôvodu OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA. Získanie nadhľadu a vhľadu do situácie a problému, ktorým prechádzate.
  • POUŽITIE HYPNÓZY AKO DIAGNOSTIKY- čo skráti klientovi/jednotlivcovi počet sedení s rýchlejším výsledkom vyliečenia. Tým, že budete pomocou hypnózy vedieť zdiagnostikovať príčinu vzniku problému, budete môcť smerovať rýchlejšie k cieľu vyliečenia.
  • Určenie priorít a postupností  tém supervízorom.

MIESTO ŠKOLENIA:    ČERNYŠEVSKÉHO 10, Bratislava-Petržalka, v administratívnej budove HUB Bratislava, 1 posch.

TERMÍN A ČAS:    8. OKTÓBER 2022  od 9.00- 16.00 hod.     (Obedová prestávka od 12.15-13.00 hod.)

KAPACITA:    Maximálny počet:  10 účastníkov – pre lepšiu interakciu

UKONČENIE:    Certifikát o absolvovaní

CENA:    150,- EUR.  V cene školenia je klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, odborný výklad školiteľa, občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka, čajové pečivo).

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku a získala titul PhDr. Hypnózou – klinickou a regresnou (i reinkarnačnou a progresnou) sa zaoberá od roku 2003,  ako u dospelých, tak u detí. Svoju 17 ročnú prax v oblasti hypnózy a psych. poradenstva zúročuje na svojich kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej a regresnej hypnózy a to pre jednotlivcov i skupiny, ale i ako hypnoterapeut so zahraničnou i domácou klientelou.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné, prevažne s českými uznávanými psychológmi, školiteľmi a súdnymi znalcami z oblasti psychológie. Viaceré z kurzov boli i akreditované Slovenskou komorou psychológov a Slovenskou lekárskou komorou.

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, deti, rodinu a samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov. Knižka obsahuje i rôzne rady a postupy pre samoliečenie človeka/čitateľa  a jeho vlastný osobnostný posun vpred na základe uvedomenia a nových myšlienok.

Prípadné otázky ku kurzu vám radi zodpovieme na:  rachelovar@gmail.com,  lamedix@lamedix.sk alebo Mobil: 0905- 693 215.

Teším sa na vás,

PhDr. Renáta Ráchelová

LAMEDIX s.r.o.

Nákupný košík