Kurz regresnej hypnózy

DVOJDŇOVÝ INTENZÍVNY KURZ REGRESNEJ HYPNÓZY.  Je určený pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať regresnú hypnózu pre dostupnú pomoc sebe i druhým a docieliť tak psychické, či fyzické uzdravenie, vylepšenie vzťahov alebo osobnostný posun vpred.

 

ŠKOLITEĽ:  PHDR. RENÁTA RÁCHELOVÁ- HYPNOTERAPEUT SO 17 ROČNOU PRAXOU

 

 • Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY je zameraný prevažne na praktickú časť – nácviky, ukážky
 • Jeho absolvovaním prehĺbite vlastné sebapoznanie, prežívanie, uvedomenie, sebarealizáciu a budete schopný realizovať proces regresnej hypnózy
 • Osvojíte si NOVÉ psychologické formy vlastného správania pre dosiahnutie väčšej DUŠEVNEJ POHODY, HARMÓNIE a ROVNOVÁHY 
 • Výsledkom bude motto: „Uzdrav sa. Objav svoje základné samoliečiace i terapeutické schopnosti a nájdi svoju cestu”.
OBSAH  KURZU:
 • Vysvetlenie rozdielu medzi klinickou a regresnou hypnózou
 • Výklad pojmu regresnej hypnózy
 • Techniky regresnej hypnózy
 • Problémy, ktoré sa regresnou hypnózou dajú liečiť
 • Ako sa dá po absolvovaní regresnej hypnózy zlepšiť prežívanie u človeka- ako fyzické, tak psychické
 • Uvoľnenie = odblok duše/ podvedomia
 • Práca s vlastnou mysľou, myšlienkami
 • Psychická a fyzická náprava
 • Celistvé predvedenie terapeutického postupu  regresnej hypnózy na dobrovoľníkovi spomedzi účastníkov
 • Vzájomné nácviky terapeutického procesu regresnej hypnózy medzi účastníkmi
 • Vysvetlenie, ako pracovať s regresnou hypnózou iba sám na sebe (AUTOREGRES) – bez účasti terapeuta/supervízora, inej osoby – vhodné pre domáce prostredie
 • Obsah kurzu bude do veľkej miery prispôsobený aj potrebám a problémom účastníkov.
CIEĽOVÁ  SKUPINA:

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať regresnú hypnózu pre dostupnú pomoc sebe i druhým a docieliť tak psychické, či fyzické uzdravenie, vylepšenie vzťahov alebo osobnostný posun vpred.

TERMÍN KURZU:  11. – 12.  NOVEMBER 2022

Adresa konania kurzu:   Bratislava

Časový plán:

Piatok  11.11.2022:  14.00–18.30 hod.

Sobota 12.11.2022:  9.00–16.00 hod.  (Obedová  prestávka od 12.00-13.00 hod.)

REGRESNÁ HYPNÓZA

Regres znamená posun v čase- spomienky na udalosti minulé v súčasnom živote. Dá sa použiť na vrátenie sa v čase do detstva,  prenatálneho obdobia (v maminom brušku) a perinatálneho obdobia (čas pôrodu), do nedávnej minulosti, či aktuálnej prítomnosti, do vzťahov súčasných i minulých, partnerských, súrodeneckých i rodičovských a pod. a tak nájsť príčiny zdravotných, či psychických momentálnych problémov. Veľakrát si človek svoje zdravotné a psychické problémy absolútne nespája s tým, či oným zážitkom z minulosti, avšak jeho podvedomie/duša mu túto súvislosť pri regrese sprítomní. Odhalením skutočnej príčiny sa odblokuje i samotný problém.

Regresná hypnóza je účinná psychologická metóda, vedúca k vyliečeniu i závažných zdravotných, či psychických problémov, vzťahov, trápení a pod.  Príďte sa o nej naučiť viac… 

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou (i reinkarnačnou a progresnou) sa zaoberá od roku 2003,  ako u dospelých, tak u detí. Svoju 17 ročnú prax v oblasti hypnózy a psych. poradenstva zúročuje na svojich kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej a regresnej hypnózy a to pre jednotlivcov i skupiny.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné, prevažne s českými uznávanými psychológmi, školiteľmi a súdnymi znalcami z oblasti psychológie. Viaceré z kurzov boli i akreditované Slovenskou komorou psychológov a Slovenskou lekárskou komorou.

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, deti, rodinu a samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov. Knižka obsahuje i rôzne rady a postupy pre samoliečenie človeka/čitateľa  a jeho vlastný osobnostný posun vpred na základe uvedomenia a nových myšlienok.

UKONČENIE KURZU:

Certifikátom o absolvovaní. 

Cena kurzu: 260,-  EUR

 

Dátum

nov 11 - 12 2022
Expired!

Miesto

Bratislava

Organizátor

PhDr. Renáta Ráchelová
Telefón
+421 905 693 215
Email
rachelovar@gmail.com
Web stránka
https://lamedix.sk/
Nákupný košík