Hypnoterapia Ivana

Momentálna situácia
Nezaregistrovaný
Dostupné s prístupom na 2 dni
Zatvorené

Ešte nie ste zapísaní do hypnoterapie.

Popis hypnoterapie

 • Kurz REGRESNEJ HYPNÓZY je zameraný prevažne na praktickú časť – nácviky, ukážky.
 • Jeho absolvovaním prehĺbite sebapoznanie, vnútorné prežívanie, sebarealizáciu a získate schopnosť  realizovať proces regresnej hypnózy.
 • Osvojíte si nové techniky a formy správania pre dosiahnutie väčšej DUŠEVNEJ POHODY, HARMÓNIE,  ROVNOVÁHY a ZLEPŠENIE VZŤAHOV.
 • Zároveň sa naučíte techniky PROGRESNEJ HYPNÓZY pre získanie novej práce, nových životných možností a zručností.
 • Výsledkom bude motto: „Uzdrav sa. Objav svoje základné samoliečiace i terapeutické schopnosti a nájdi svoje šťastie”.

OBSAH Hypnoterapie:

 • Vysvetlenie rozdielu medzi klinickou a regresnou hypnózou
 • Výklad pojmu REGRESNEJ HYPNÓZY, Reinkarnačnej hypnózy a Progresnej hypnózy
 • Techniky Regresnej hypnózy  
 • Ochorenia, ktoré sa regresnou hypnózou dajú liečiť
 • Ako sa dá po absolvovaní regresnej hypnózy zlepšiť prežívanie u človeka- ako fyzické, tak psychické
 • Uvoľnenie/abreakcie podvedomia/duše
 • Porozumenie mysle
 • Celková psychická/ fyzická náprava
 • Celistvé predvedenie terapeutického procesu= postupu  regresnej hypnózy na dobrovoľníkovi spomedzi účastníkov
 • Nácviky celkového terapeutického procesu regresnej hypnózy medzi účastníkmi
 • Vysvetlenie, ako pracovať s regresnou hypnózou iba sám na sebe (AUTOREGRES) – bez účasti terapeuta/supervízora, inej osoby – vhodné pre domáce prostredie
 • Potenciálne možné riziká regresnej hypnózy – objasnené na teoretickej úrovni. Dobrý terapeut sa im v praxi vyhne. 
 • Obsah hypnoterapie bude do veľkej miery prispôsobený aj potrebám účastníkov.

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť aplikovať regresnú hypnózu pre dostupnú pomoc sebe i druhým a docieliť tak psychické, či fyzické uzdravenie, vylepšenie vzťahov alebo osobnostný posun vpred.

TERMÍN Hypnoterapie: 26.-27. NOVEMBER 2021

Obsah

Rozbaliť všetko
Obsah Hypnoterapia
0% Dokončené 0/1 Krokov
Nákupný košík