HYPNÓZA – regresná a klinická

Vážení klienti,

okrem HYPNOTERAPIÍ sme pre vás pripravili aj NATOČENÉ VIDEO HYPNÓZY k rôznym psychickým problémom. Nech sa páči, link: “Online hypnoterapia – Lamedix”

PhDr. Renáta Ráchelová

PhDr. Renáta Ráchelová  a jej tím vám okrem kurzov hypnózy a autohypnózy, regresnej hypnózy, či hypnoterapeutického výcviku ponúka už 20 rokov aj samotnú  HYPNOTERAPIU: liečenie človeka prostredníctvom HYPNÓZY – klinickej, regresnej, reinkarnačnej a progresnej.

O  HYPNÓZE  kolujú rôzne mýty. U niekoho môže vyvolávať strach, že povie niečo, čo nechce;  že sa z  hypnózy nepreberie;  že urobí  niečo, s čím by bežne nesúhlasil a podobne.
Pri hypnóze ide o relaxáciou navodenú zmenu vedomia, teda o určité na chvíľu potlačené racio do úzadia a vynorenie podvedomia, nášho skutočného ja, našich skutočných pocitov a potrieb, ktoré sú často v realite rozumom úplne potlačené, až začnú byť neuvedomované. Nejde však o spánok, či násilné vtláčanie sugescií hypnotizéra klientovi.

Slovo hypnóza,  ktoré zaviedol James Braid síce znamená spánok, ale nemá so spánkom veľa spoločné.  Keď to J. Braid zistil, bolo už  neskoro to zmeniť,  pretože sa tento termín veľmi udomácnil. Človek, podstupujúci hypnózu, vníma, čo sa okolo neho deje a vo veľkej miere má pod kontrolou  i všetko ním vypovedané. Nikdy by v hypnóze neurobil to, čo by neurobil i v bežnom živote.    Ak je náchylný  „postaviť sa na hlavu“ v hypnóze,  urobil by to i v reálnom živote.

Traduje sa aj,  že dotyčný si zo sedenia nič nepamätá.   Z praxe môžem i tento jav vyvrátiť. Vo väčšine prípadov si 99% deja a myšlienok vybaví.  Iba pri veľmi hlbokej hypnóze sa môže stať,  že si z  prebiehajúceho deja takmer nič alebo vôbec nič nezapamätá.  Tento stav však závisí od hypnability človeka, teda miery schopnosti vnorenia sa do  hypnotického stavu. Hĺbka hypnózy je u každého človeka odlišná, u ľudí na Slovensku, podľa mojich skúsenosti, prevažuje nízky až stredný stupeň hypnózy. Hypnotický stav sa jemne prehlbuje každým ďalším sedením a opakovaním. Koniec koncov však hĺbka hypnózy nie je dominantným faktorom k tomu, aby u klienta hypnóza zaúčinkovala. Podstatou je, či sa medzi klientom a hypnoterapeutom vytvorí dôveryhodný, úprimný profesionálny a kooperujúci vzťah a či a ako prijme klient pozitívnu sugesciu a radu od hypnoterapeuta. Dôležité u klienta je teda chcieť s hypnoterapeutom spolupracovať.

Aby ste si zmenený stav vedomia –stav v hladine alfa—vedeli lepšie predstaviť, spomeňte si na stav:

 • pri šoférovaní po diaľnici, keď sa Vám cesta zdá už príliš dlhá a monotónna a Vy prestávate sčasti vnímať šoférovanie samotné i okolie a vnímate hlavne Vaše myšlienky.
 • pri sledovaní televízie, keď ste ponorený do deja filmu a nezaoberáte sa okolím alebo keď prestávate vnímať i film, napriek tomu, že na neho hľadíte, ale zaoberáte sa iba vlastnými myšlienkami, pocitmi.

Hypnóza má  v prvom rade LIEČIVÉ  účinky. Je platnou psychologickou metódou. Nemá nič spoločné s mágiou ani ezoterikou.  Existujú dva základné a najpoužívanejšie druhy  –  klasická klinická hypnóza   a   regresná   hypnóza.

Pri klasickej hypnóze ide sprvu o úvodné stretnutie, pri ktorom ako hypnoterapeut zisťujem problém, s ktorým klient prichádza a mieru hypnability (miera schopnosti vnorenia sa do  hypnotického stavu) .  Takéto sedenie trvá od  60 -90 minút, vrátane analýzy problému i prvej praktickej hypnózy. Ďalšie hypnotické sedenie je už kratšie a zvyčajne nepresahuje 60 minút, keďže problém je už známy. Samotná hypnóza trvá cca 20-30 min. Pre úspešný terapeutický efekt a žiadanú zmenu odporúčam minimálne 3 hypnózy, po sebe nasledujúce. Existujú i prípady, kedy postačovalo jedno stretnutie. To je však veľmi ojedinelé a odlišné u  každého jednotlivca.

Regresná hypnóza trvá od 1,5 – 3 hodín, vrátane úvodného rozhovoru, predostretia problému klientom, teda analýzy problému a samotného regresu. Terapeutický účinok regresu je natoľko silný, že väčšinou postačuje jedno sedenie. Ojedinele bolo nutné uskutočniť regresnú hypnózu pre problém, s ktorým klient prišiel, dva krát.

Klasická klinická hypnóza - Priebeh

Klient  mi ako hypnoterapeutovi objasní svoj problém, ktorý by chcel zmeniť alebo eliminovať.  Ako terapeut zanalyzujem všetky potrebné dáta o klientovi, tzv. Úvodný rozhovor. A následne vysvetlím klientovi ako zhruba hypnóza bude vyzerať, čo od nej môže očakávať a dohodneme si predbežne jazyk hypnózy = SUGESCIE (pozitívne podporné vety), ktoré budú klientovi vkladané do podvedomia počas tranzu, teda zmeneného stavu vedomia. Sugescie sú tvorené v  jazyku  vyhovujúcom a príjemnom klientovi.  Zmenený stav  vedomia sa navodzuje relaxačnými technikami a následne prehlbujúcimi technikami. Ide o dočasne potlačené racio do úzadia a vynorenie podvedomia, vlastného JA do popredia. Do podvedomia vkladanými a opakovanými sugesciami sa dosiahne u klienta žiaducich  postojov,  návykov, či  zmien.  Pri každom opakovanom stretnutí sa vnára klient do hypnózy rýchlejšie a hlbšie a i efekt zmeny začína byť výraznejší.

Spočiatku pomáha navodzovať sugescie hypnoterapeut a po cca 2-3 sedeniach, je klient schopný i  AUTOHYPNÓZY,  teda samostatného   navodenia si hypnotického, relaxačného stavu a vloženia si vlastných pozitívnych sugescií do podvedomia.

 KLASICKÁ KLINICKÁ HYPNÓZA SLÚŽI PREDOVŠETKÝM NA ODSTRÁNENIE:

 • depresií
 • pomočovania
 • úzkosti
 • nespavosti
 • závislosti (fajčenie, alkohol, ľahké drogy)
 • stresu, trémy
 • zlozvykov
 • zajakávania
 • hystérie
 • bolesti hlavy -migrény
 • akejkoľvek bolesti, vychádzajúcej zo psychiky, nie úrazu
 • bolestivej menštruácie
 • obhrýzania nechtov
 • poruchy močenia
 • žalúdočných problémov
 • Pomocou  hypnózy sa dá spevniť imunitný systém, zvýšiť  sebavedomie, sebaúctu, sebalásku, zlepšiť sexuálneho prežívania a pod.

Hypnóza je účinná i u detí od cca 3 rokov, kde sa však aplikuje iným spôsobom ako u dospelého, čo znamená, že použité techniky a jej priebeh je odlišný ako u dospelého človeka. Výsledky sa u detí dostavia oveľa rýchlejšie v porovnaní s dospelým jednotlivcom, keďže u dieťaťa rozum ešte neprebíja tak výrazne vlastné JA. Veľmi vhodná je pri odstraňovaní pomočovania u detí, pri nespavosti, v prípade, že deti zažívajú nočné mory, v škole/škôlke nechcú realizovať veľkú potrebu, nevhodné správanie, ustráchanosť, zajakávanie a mnoho iných.

Regresná hypnóza - Priebeh

Regres znamená posun v čase- spomienky na udalosti minulé v súčasnom živote. Dá sa použiť na vrátenie sa v čase do detstva,  prenatálneho obdobia (v maminom brušku) a perinatálneho obdobia (čas pôrodu), do nedávnej minulosti, či aktuálnej prítomnosti, do vzťahov súčasných i minulých, partnerských, súrodeneckých i rodičovských a pod. a tak nájsť príčiny zdravotných, či psychických momentálnych problémov.  Veľakrát si človek svoje zdravotné a psychické problémy absolútne nespája s tým, či oným zážitkom z minulosti, avšak jeho podvedomie je natoľko múdre, že mu túto súvislosť pri regrese sprítomní. Podvedomie slúži ako zásobáreň  všetkých zážitkov, pocitov, udalostí  nielen  zo súčasného života, ale i všetkých predchádzajúcich.

Sprvu realizujem ako terapeut úvodný rozhovor s klientom, to znamená získanie všetkých potrebných dát o klientovi, vrátane analýzy problému, s ktorým prichádza. Následne je klient oboznámený o približnej časovej dĺžke regresu; očakávanej hladiny hypnózy; možných prestávkach a potenciálnom priebehu regresnej hypnózy. Po oboznámení klienta s procesom regresnej hypnózy nadviažem ako hypnoterapeut kontakt s klientovým podvedomím  a to prostredníctvom vhodne zvolených relaxačných a prehlbujúcich techník, kde môže postupne začať rozvoj fázy liečenia, abreakcií.

Dôležité situácie z minulosti sa klientovi vybavujú vo forme pocitov, myšlienok, či obrazov. Podvedomie odkryje vždy len to, čo  je pre človeka v danom okamihu  dôležité vedieť  a čoho vedomosť mu prospeje k vyliečeniu.  Preto nie je nutné sa obávať, že by boli odhalené zážitky, ktoré by človeku mohli spôsobiť horšie stavy ako dovtedy, alebo že nahradí jednu nepríjemnosť inou. Počas regresu sa daná odhalená spomienka, myšlienka, obraz, či pocit „očisťuje= odblokováva“ a terapeut sa ňou spolu s klientom zaoberá dovtedy, kým klient nepovie, že ju má absolútne vyriešenú a je spokojný. Následne sa prechádza k ďalšej myšlienke, obrazu, či pocitu, ktorý sa klientovi sprítomní a takto až dovtedy, kým klient nemá všetky sprítomnené situácie očistené a cíti spokojnosť.

Regresnou hypnózou sa liečia ľudia so závažnejšími zdravotnými a psychickými problémami– prevažne  fóbie, alergia a astma, panické poruchy, obezita, anorexia/bulímia, problémy s otehotnením, obsedantno kompulzívna porucha, dlhodobé trápenia–napr. vzťahové a mnoho iných.  Pri regrese očakávajte ľahký hypnotický stav.

Ľudia môžu mať obavu, že si pred regresnou hypnózou nebudú vedieť nič vybaviť. Nie je však nutné sa toho obávať. Vhodne zvolenými technikami a trpezlivosťou terapeuta sa skôr či neskôr potrebné zážitky, situácie, pocity, či obrazy vybavia.

Ak sa nevybavujú spomienky u klienta  spontánne od najdôležitejšej po tu poslednú dôležitú a ani po rôznych iných terapeutom zvolených technikách a smerovaniach počas regresnej hypnózy, či klient nie je schopný vnorenia sa do hypnotického alebo relaxačného stavu,  čo sa počas mojej dlhoročnej praxe prihodilo cca 2% mojich klientov, je i to pre mňa indikátor ako klientovi pomôcť pomocou poradenstva a nasmerovať ho na správnu životnú cestu, či predpripraviť ho na nasledujúce hypnotické sedenie.

Ani pri klasickej klinickej hypnóze, ani pri regresnej hypnóze však nečakajte šibnutie čarovným prútikom a okamžité odstránenie problému, s ktorým sa trápite roky.  Hypnóza je metóda, ktorá urýchľuje proces liečenia, pomáha nájsť skutočnú príčinu vzniku problému, jeho následné očistenie, nastolenie a posunutie klienta na lepšiu cestu, smer.

Často však po regrese či klinickej hypnóze klient sám ešte musí podstúpiť určité kroky v realite, tzv. „domácu úlohu“, ktorá je mu terapeutom odporúčaná pre kladný a trvalý efekt.  Niektorý klient sa rozhodne nevydať sa cestou, na ktorú bol po hypnóze nasmerovaný, pretože sa mu zdá ťažká či nereálna a tak nemôže očakávať úplné zbavenie sa problému. Nie je tomu tak vždy, niekedy stačí samotný odblok počas sedenia a následne už v realite klient nemusí podnikať žiadne ďalšie kroky k úplnému vyliečeniu. To je však u každého človeka individuálne.

Reinkarnačná hypnóza

Je vrátenie sa v čase, avšak  do minulých životov. Keďže reinkarnácia sa spája skôr s parapsychológiou, nebola mnohými známymi psychológmi, či psychologickou obcou akceptovaná ako platná psychologická terapeutická metóda. O reinkarnačnú hypnózu sa zaujímajú ľudia skôr zo zvedavosti.  Mnohí z nich hľadajú  v  minulých  životoch  príčiny  udalostí  zo súčasného života. Overujú si, či  existujú osudové  stretnutia, ktoré sa v každom novom živote môžu vracať v novej  podobe.  Je pre  nich často krát záhadou,  prečo  pri  človeku, alebo  mieste,  ktoré vidia po prvý krát, majú pocit, akoby ho už dôverne poznali. A taktiež prečo niekoho tak veľmi milujú, keď im prekážajú viaceré jeho vlastnosti a život s ním je len utrpením. Je v tom karma – osud z minulého života? Tieto a mnohé ďalšie otázky je  možné reinkarnačnou hypnózou zodpovedať. Môžete sa však pýtať: “Čo keď sú moje zážitky len výplod mojej fantázie?” Existujú overenia, ktorými sa dajú v značných prípadoch popisované udalosti dokázať. Napr. zmienené meno môžeme overiť v starých archívoch na matrike. Či popis doby v rôznych historických knihách. Nie každému klientovi je však  umožnené nazrieť v danom čase do minulých životov.  Pokiaľ jeho podvedomie uzná, že je  to  momentálne pre jeho  život, či  duchovný vývoj nepodstatné, ba dokonca až škodlivé, prístup neumožní.   V prípade, že podvedomie klienta zavíta počas sedenia do minulých životov a sprítomní mu dôležité zážitky a informácie, odstránenie problému, s ktorým prichádza je okamžité a trvalé.

Reinkarnačnou hypnózou si klienti počas mojej praxe odstránili rôzne fóbie, obezitu, anorexiu, osudové partnerské, či rodinné vzťahy, nenaplnené lásky, rôzne strachy: z plávania, šoférovania, lietania lietadlom, prechádzania cez tunel a pod.

Progresná hypnóza

Progresnou hypnózou  je nám umožnené  nazrieť do BUDÚCNOSTI. Niekto  by si  teraz povedal:   “Ale ja nechcem vedieť čo bude, lebo sa toho budem báť a očakávať to”. Avšak budúcnosť nie  je  celkom nemenná,  ale predstavuje cestu, ktorou  sa môžete alebo naopak nemáte, nemusíte vydať.  Práve  preto  je  dobré  vedieť,  čo  by  mohlo nasledovať, keby ste si z dvoch možných životných ciest  vybrali práve tú horšiu.

Pohľad do budúcnosti  teda  umožňuje pozrieť sa  na najbližšie životné rázcestie, či bližšiu alebo vzdialenejšiu budúcnosť.

Niekomu sa sprítomní jedna konkrétna situácia, ktorá ho v budúcnosti čaká a klient sa následne v realite rozhodne, či ju ovplyvní, aby sa stala alebo nie. Niekomu sa ukážu tri situácie z budúcnosti, inému päť. Aj sprítomnený počet informácii z klientovej budúcnosti je individuálny.  I  tu ale platí, že  pre  niekoho  je pohľad  do budúcnosti  zakázaný. Mohli by ste sa ním vyľakať, alebo by na to nebola ešte vhodná doba. Ľudia, ktorým je do budúcnosti umožnené nahliadnúť,  potom činia múdrejšie rozhodnutia a  volia lepšiu cestu. Alebo naopak sa začínajú tešiť, že ich ťažké obdobie sa už čoskoro skončí.

Pri reinkarnačnej, či progresnej hypnóze očakávajte ľahký hypnotický stav.

Vo svojej praxi väčšinou neoddeľujem regresnú, reinkarnačnú a progresnú hypnózu, pretože u klienta sa pri sedení môže vybavovať minulosť zo súčasného života, prítomnosť, minulé životy, či budúcnosť v jednom aktuálnom sedení a podvedomie tieto zážitky sprítomní v časovej osi podľa ich stupňa záťaže a potreby psychického uvoľnenia. V poslednej dobe je však pravidlom, že skoro každému klientovi sa pri sedení sprítomní i budúcnosť.

Nákupný košík