Psychosociálne poradenstvo

PORADENSKÁ ČINNOSŤ BOLA UKONČENÁ. MOMENTÁLNE NIE SÚ DOSTUPNÉ ŽIADNE TERMÍNY.

Ďakujeme za porozumenie,

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

——————————————————————-

 

PhDr.  Renáta Ráchelová – pozri O NÁS na stránke – vám ponúka psychosociálne poradenstvo pre jednotlivca, páry i rodinu. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi.

Poradenstvo zahŕňa tieto základné a ťažiskové činnosti:

a) v oblasti osobnostných problémov—dospelý i dieťa

 • Posilnenie sebadôvery, sebavedomia, sebapoznania (zosúladenie vnútorného prežívania s vonkajšími znakmi správania)  a sebaprijatia
 • Ovládanie a vyjadrovanie emócií. Rozvíjanie emocionálnej (personálnej) inteligencie a  možnosť jej uplatnenia v rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote
 • Odstránenie  blokov, ktoré bránia v nadväzovaní partnerských vzťahov
 • Výber partnera – očakávania, prispôsobivosť
 • Získanie spontánnosti a otvorenosti vo vzťahoch
 • Nácvik komunikačných (verbálnych i neverbálnych) a sociálnych zručností
 • Efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, pozitívne myslenie, využívanie správnych hodnôt a morálky
 • Eliminovanie manipulácie a nácvik sebavyjadrenia
 • Minimalizovanie úzkostných stavov a fóbií
 • Akceptácia a empatia voči iným ľuďom, ich postojom a názorom.

b) v oblasti párových, manželských a rodinných vzťahov

 • väzby a komplikované vzťahy, konflikty, intímne problémy, výchova detí, psychické záťaže u detí (pocikávanie, koktanie …) a iné.

c) v oblasti špecifických problémov rodiny

 • rozvod, násilie, problém závislosti v rodine, prevencia porúch správania detí a i.

d) v oblasti závažných životných zmien a krízových situácií v živote človeka, rodiny

 • nezamestnanosť, smrť  atď.

 e) zistenie príčin hmotnej alebo sociálnej núdze človeka, rodiny

 • zisteniepríčin jej vzniku, poskytnutie informácii o možnostiach riešenia.

  f) inštrumentálne zložky v spolužití

 • chod domácnosti, financie… .

Zároveň sa zaoberám INDIGOVÝMI a KRIŠTÁĽOVÝMI DEŤMI. Takéto dieťa diagnostikujem z fotografie, videa, či pri osobnej návšteve u mňa. Indigové a krištáľové deti sú veľmi múdre, kreatívne, umelecky nadané. Začínajú skoro rozprávať, sú veľmi citlivé, tvrdohlavé, trochu komplikované, na všetko majú dostatok času a preto k nim treba i špecificky pristupovať. Ponúkam poradenstvo vo výchove indigových a krištáľových detí ako rodičom, učiteľom, blízkym a pod. Zároveň Vám objasním, čo presne indigové alebo krištáľové dieťa znamená, čo od neho očakávať a prečo sa na tento svet rodia. Každé z nich tu má nezastupiteľnú úlohu.

 

Klienti, alebo ich zástupcovia, ktorí majú záujem o poskytnutie psychosociálneho  poradenstva,  ma môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailom:  

rachelovar@lamedix.sk – PhDr. Renáta Ráchelová.

Na osobné stretnutie je potrebné sa vopred objednať !

Novinka: poradenstvo poskytujem i prostredníctvom e-mailu do max. 72 hod. od prijatia platby na účet. Poradenstvo je kvalitné, na základe praktických skúseností. Výhoda e-mailovej komunikácie spočíva v diskrétne a rýchlo získanej odpovedi pre klienta, možnosti uľahčiť vašu pracovnú vyťaženosť, či neprijateľnosť osobnej návštevy z dôvodu zdravotných problémov a pod.. K radám prostredníctvom e-mailu sa môžete čítaním opakovane vrátiť a tak ich lepšie analyzovať a uskutočňovať.

E-mailové poradenstvo však v plnej miere nenahrádza osobnú návštevu. Pri osobnej návšteve je zachytená Vaša neverbálna komunikácia, Vami vysielaná energia a pod., ktorá je veľmi významná.

Číslo účtu zasielam po dohode, prostredníctvom e-mailu.

Poskytované psychosociálne poradenstvo je privátne, nie je uzavretý zmluvný vzťah so zdravotnými poisťovňami a preto sa nevyžaduje odporúčanie od žiadneho lekára.

Psychosociálne poradenstvo je vykonávané na základe platného živnostenského oprávnenia s odporúčaným označením predmetu činnosti: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov  a s  obsahovým vymedzením Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti.