PSYCHOLOGICKÉ KARTY- Karty posunu vpred alebo Kde robím chybu?

27,00 

Kategórií:

🍃PSYCHOLOGICKÉ KARTY

             Karty posunu vpred
            alebo Kde robím chybu?

PSYCHOLOGICKÉ KARTY sú efektívnym nástrojom k porozumeniu vlastnej osobnosti, k sebarozvoju, k duševnému alebo mentálnemu posunu vpred.

Balíček obsahuje 40 ks psychologických kariet s názvom karty, výkladovým textom a obrázkom.

Energia priťahuje energiu. Každý si vytiahne takú kartu zo súboru, ktorá je jeho odrazom. Odrazom jeho duše. Jeho mysle. Alebo jeho správania. Zrozumiteľný text objasní človeku prekážku, ktorá mu bráni v posune vpred a spôsob ako sa vpred dostať. Psychologickú cestu odbloku a posunu je možné riešiť v každej oblasti: práca, partnerský vzťah, vzťahy všeobecne, rodina, financie a pod.

Psychologické karty sú určené pre poradcov, psychológov, terapeutov, špeciálnych pracovníkov, koučov, učiteľov, rodičov, dospievajúcich, pre záujemcov o rozvoj osobnosti.

Postup: z balíčka 40 kariet otočených zadnou stranou (logom) hore, si vyberiete jednu kartu. Vaša duša pritiahne takú odpoveď, ktorú potrebujete poznať, aby ste porozumeli bloku/prekážke, ktorá Vám bráni posunu vpred. Pre dosiahnutie pozitívneho výsledku sa riaďte radou na karte. V prípade, že Vám odpoveď, ktorú hľadáte, nepostačuje z prvej karty, vytiahnite si ešte jednu doplnkovú.

Druhý spôsob je zameranie sa na konkrétnu oblasť, v ktorej potrebujete uskutočniť posun vpred, napríklad financie a k danej oblasti si vytiahnete jednu kartu. Hoci nie celý text na karte musí byť odpoveďou pri zvolenej oblasti, jeho prevažná časť Vám umožní porozumenie, ktoré budete môcť preniesť do praktickej stránky a následne pozitívneho výsledku.

Každá karta vo veľkosti A6 je laminovaná a farebná.

Súčasťou balíčka je aj dvojstranný manuál.

V roku 2023 vydalo vydavateľstvo LAMEDIX s.r.o., Bratislava.

Copyright©2023 by PhDr. Renáta Ráchelová.

Všetky práva vyhradené.

Ukážka vyobrazenia niekoľkých kariet je v prílohe.

 

 

 

 

Nákupný košík