Psychosociálne poradenstvo

Vážení klienti,

okrem PORADENSTVA sme pre vás v profesionálnom štúdiu natočili aj VIDEO TERAPIE k rôznym psychickým problémom. Nech sa páči, link: “Online hypnoterapia – Lamedix”

PhDr. Renáta Ráchelová

PORADENSTVO ZAHŔŇA TIETO ZÁKLADNÉ A ŤAŽISKOVÉ ČINNOSTI:

A) V OBLASTI OSOBNOSTNÝCH PROBLÉMOV-DOSPELÝ I DIEŤA

 • Posilnenie sebadôvery, sebavedomia, sebapoznania (zosúladenie vnútorného prežívania s vonkajšími znakmi správania)  a sebaprijatia
 • Ovládanie a vyjadrovanie emócií. Rozvíjanie emocionálnej (personálnej) inteligencie a  možnosť jej uplatnenia v rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote
 • Odstránenie  blokov, ktoré bránia v nadväzovaní partnerských vzťahov
 • Výber partnera – očakávania, prispôsobivosť
 • Získanie spontánnosti a otvorenosti vo vzťahoch
 • Nácvik komunikačných (verbálnych i neverbálnych) a sociálnych zručností
 • Efektívne riešenie konfliktov, pozitívny postoj k životu, pozitívne myslenie, využívanie správnych hodnôt a morálky
 • Eliminovanie manipulácie a nácvik sebavyjadrenia
 • Minimalizovanie úzkostných stavov a fóbií
 • Akceptácia a empatia voči iným ľuďom, ich postojom a názorom.

B) V OBLASTI PÁROVÝCH, MANŽELSKÝCH A RODINNÝCH VZŤAHOV

 • väzby a komplikované vzťahy, konflikty, intímne problémy, výchova detí, psychické záťaže u detí (pocikávanie, koktanie …) a iné.

C) V OBLASTI ŠPECIFICKÝCH PROBLÉMOV RODINY

 • rozvod, násilie, problém závislosti v rodine, prevencia porúch správania detí a i.

D) V OBLASTI ZÁVAŽNÝCH ŽIVOTNÝCH ZMIEN A KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŽIVOTE ČLOVEKA, RODINY

 • nezamestnanosť, smrť  atď.

 E) ZISTENIE PRÍČIN HMOTNEJ ALEBO SOCIÁLNEJ NÚDZE ČLOVEKA, RODINY

 • zistenie príčin jej vzniku, poskytnutie informácii o možnostiach riešenia.

  F) INŠTRUMENTÁLNE ZLOŽKY V SPOLUŽITÍ

 • chod domácnosti, financie…

PhDr. Renáta Ráchelová a jej tím poskytujú tieto služby na základe objednania sa vopred. Ďakujeme za porozumenie.  

Novinka: poradenstvo poskytujeme i prostredníctvom e-mailu do max. 72 hod. od prijatia platby na účet. Výhoda e-mailovej komunikácie spočíva v diskrétne a rýchlo získanej odpovedi pre klienta, možnosti uľahčiť vašu pracovnú vyťaženosť, či neprijateľnosť osobnej návštevy z dôvodu zdravotných problémov a pod.. K radám prostredníctvom e-mailu sa môžete čítaním opakovane vrátiť a tak ich lepšie analyzovať a uskutočňovať.

E-mailové poradenstvo však v plnej miere nenahrádza osobnú návštevu. Pri osobnej návšteve je zachytená Vaša neverbálna komunikácia, Vami vysielaná energia a pod., ktorá je veľmi významná.

Číslo účtu je zasielané po vzájomnej dohode, prostredníctvom e-mailu.

POSKYTOVANÉ PSYCHOSOCIÁLNE PORADENSTVO JE PRIVÁTNE, NIE JE UZAVRETÝ ZMLUVNÝ VZŤAH SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI A PRETO SA NEVYŽADUJE ODPORÚČANIE OD ŽIADNEHO LEKÁRA.

 

Psychosociálne poradenstvo je vykonávané na základe platného živnostenského oprávnenia s odporúčaným označením predmetu činnosti: Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov  a s  obsahovým vymedzením Poradenská činnosť v oblasti rozvoja osobnosti.

Nákupný košík