VÝCVIK V KLINICKEJ HYPNÓZE: 27. október 2023 – 24. február 2024

2200,00 

Kategória: ,

VÝCVIK V KLINICKEJ HYPNÓZE

Pod medzinárodnou záštitou popredného českého školiteľa: PhDr. ZÍKA Jiří- hypnoterapeut z Českej republiky s viac ako 40 ročnou praxou.

 

 • VYUŽITIE HYPNÓZY V TERAPEUTICKEJ oblasti, ale i v oblasti KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.
 • KAZUISTIKY, TEORETICKÁ časť, PRAKTICKÁ časť, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA.

5-MESAČNÝ VÝCVIK V KLINICKEJ HYPNÓZE JE URČENÝ AKO PRE ODBORNÍKOV (psychológov, lekárov, zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a i.), TAK AJ ŠTUDENTOV A ZÁUJEMCOV-LAIKOV, KTORÍ SA CHCÚ NAUČIŤ HYPNÓZU PRE VLASTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ.

TERMÍNY a OBSAHY jednotlivých modulov:

Modul 1.:    27. – 28. OKTÓBER 2023

 • Rozdiel medzi klinickou hypnózou a Ericksonovskou (M.H. Erickson)
 • Úvod do hypnózy: hypnóza, hypnabilita, sugescia, sugestibilita
 • Vzťah medzi klientom a terapeutom a jeho budovanie
 • Navodenie hypnózy/tranzu a vyvedenie z hypnózy
 • Aplikovanie hypnózy v terapii a v bežnom živote
 • Jazyk hypnózy:  používanie správne zvolených slov= sugescií pre dosiahnutie žiadúceho výsledku
 • Nácvik autohypnózy

Modul 2.:   10. – 11. NOVEMBER 2023

 • Neverbálne formy navodenia hypnózy/ tranzu
 • Ideomotorické techniky: signalizáciaa prstami, nepriamy príkaz, ideodynamické signalizovanie
 • Automatické písanie/ automatické kreslenie – v hypnóze
 • EMOCIONÁLNE PROBLÉMY: depresie, úzkosti, panické ataky- teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny emocionálny problém na klientovi
 • Vzájomné nácviky techník hypnózy medzi účastníkmi
Modul 3.:   15. – 16. DECEMBER 2023
 • Metaforické prístupy
 • Príbehotvorba –princípy použitia metafor  a príbehov k navodeniu hypnózy a k samotnému liečeniu problémov
 • Prerámcovanie- technika hypnózy
 • Práca s klientom produkovanými metaforami
 • BOLESŤ, STRACH, FÓBIE, OBEZITA- teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov
 • Vzájomné nácviky techník hypnózy medzi účastníkmi

Modul 4.:   26. – 27. JANUÁR 2024

 • ERICKSONOVSKÁ HYPNÓZA– hypnóza podľa M.H. Ericksona- amerického psychiatra a hypnoterapeuta:
 • Rezistentný klient– zvládanie rezistencie/ odporu klienta
 • Utilizácia- psychoterapeutická stratégia vyvinutá M.H. Ericksonom, založená na zvykoch, vnímaní presvedčení a i.
 • Technika  “Môj priateľ John”
 • Konfúzia– navodenie zmätku
 • KONVERZAČNÁ HYPNÓZA
 • PSYCHOSOMATICKÉ PROBLÉMY: NESPAVOSŤ, SEXUÁLNE PORUCHY, ANOREXIA/BULÍMIA a i.
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného
 • Techniky pre dospelých a adolescentov
Modul 5.:   23. – 24. FEBRUÁR 2024
 • BEHAVIORÁLNE PROBLÉMY: OBHRÝZANIE NECHTOV, ALKOHOLIZMUS, FAJČENIE…. ZÁVISLOSTI/ ZLOZVYKY – teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie účastníkov na klientoch s reálnym problémom
 • Odovzdávanie certifikátov
 • Ukončenie výcviku
Obsah modulu sa do istej miery môže prispôsobiť aj potrebám a požiadavkám účastníkov.

Časy:  Piatok: od 14.00- 19.00 hod.

Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

Cieľová skupina:  pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o hypnózu a jej prospešné využitie v terapeutickej/ klinickej praxi, ale i pre bežných záujemcov, ktorých hypnóza a autohypnóza zaujíma pre svoj vlastný osobnostný rozvoj, či získanie teoretických, ale najmä PRAKTICKÝCH POZNATKOV.

Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.

ŠKOLÍ:  PHDR. ZÍKA JIŘÍ– PSYCHOLÓG A HYPNOTERAPEUT  Z ČR  S  VIAC AKO 40 ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI

Miesto školenia:  Bratislava-Petržalka: presná adresa vám bude oznámená po prejavení záujmu o výcvik.

Ukončenie:  Certifikát o absolvovaní

Certifikát obsahuje meno, priezvisko, titul účastníka, názov výcviku a počet hodín čistej učebnej dotácie (mimo prestávok), meno školiteľa,  organizátora výcviku a pečiatku.

CENA:  2.200,- EUR/ 5 mesačný výcvik + certifikát

V cene výcviku je zahrnutý odborný výklad školiteľa, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály- printové + doplnkové elektronické, organizácia výcviku a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, minerálka, čajové pečivo alebo ovocie. Medzinárodný certifikát.

Kurz je možné uhradiť aj v 2 splátkach.  Prípadne je možné sa zúčastniť len jednotlivých modulov. V takom prípade je cena za 1 modul 450,- EUR.

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ NA 12.

Prihlásiť sa môžete  prostredníctvom E-mailurachelovar@gmail.comprípadne prostredníctvom Mobil. kontaktu: 0905-693 215  PhDr. Renáta Ráchelová

Rovnako na týchto kontaktoch zodpovieme všetky vaše otázky.

Tešíme sa na vašu účasť 🙂

PhDr. Renáta Ráchelová

Nákupný košík