TERAPEUTICKÝ KURZ KLINICKEJ HYPNÓZY

450,00 

Kategórií:

Pod medzinárodnou záštitou popredného českého hypnoterapeuta PhDr.ZÍKU Jiřího z Českej republiky a hypnoterapeutky PhDr. Renáty Ráchelovej zo SR.
 • VYUŽITIE HYPNÓZY V TERAPEUTICKEJ oblasti, ale i v oblasti KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA.
 • KAZUISTIKY, TEORETICKÁ časť, PRAKTICKÁ časť, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA.
 • PREVAŽUJE PRAKTICKÁ ČASŤ.

TERAPEUTICKÝ KURZ KLINICKEJ HYPNÓZY JE URČENÝ AKO PRE ODBORNÍKOV (psychológov, lekárov, zdravotníkov, špeciálnych pedagógov a i.), TAK AJ ŠTUDENTOV A ZÁUJEMCOV-LAIKOV, KTORÍ SA CHCÚ NAUČIŤ HYPNÓZU PRE VLASTNÝ OSOBNOSTNÝ ROZVOJ.

TERMÍNY a OBSAHY jednotlivých modulov: Moduly na seba nenadväzujú. Je možné sa zúčastniť vami vybraných modulov.

Modul  DECEMBER.:   15. – 16. 12. 2023

 • Neverbálne formy navodenia hypnózy/ tranzu
 • EMOCIONÁLNE PROBLÉMY:  TERAPEUTICKÉ  RIEŠENIE HYPNÓZOU: depresie, úzkosti, panické ataky ai.
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny emocionálny problém na externom klientovi
 • KONVERZAČNÁ HYPNÓZA
 • Ideomotorické techniky: signalizácia prstami, nepriamy príkaz, ideodynamické signalizovanie
 • Automatické písanie/ automatické kreslenie – v hypnóze
 • Vzájomné nácviky techník hypnózy medzi účastníkmi
Modul  JANUÁR:   26. – 27. 01. 2024
 • Metaforické prístupy
 • Príbehotvorba –princípy použitia metafor  a príbehov k navodeniu hypnózy a k samotnému liečeniu problémov
 • Prerámcovanie- technika hypnózy
 • Práca s klientom produkovanými metaforami
 • HYPNOANALÝZA – v hypnóze identifikovaná príčina  a udalosť spustenia problému
 • BOLESŤ, STRACH, FÓBIE,  TRÉMA, TRAUMA, OBEZITA- teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného- podľa požiadavky účastníkov
 • Techniky pre dospelých a adolescentov
 • Vzájomné nácviky techník hypnózy medzi účastníkmi

Modul  FEBRUÁR:   23. – 24. 02. 2024

 • ERICKSONOVSKÁ HYPNÓZA– hypnóza podľa M.H. Ericksona- amerického psychiatra a hypnoterapeuta:
 • Rezistentný klient– zvládanie rezistencie/ odporu klienta
 • Utilizácia- psychoterapeutická stratégia vyvinutá M.H. Ericksonom, založená na zvykoch, vnímaní presvedčení a i.
 • Technika  “Môj priateľ John”
 • Konfúzia– navodenie zmätku
 • PSYCHOSOMATICKÉ PROBLÉMY: NESPAVOSŤ, SEXUÁLNE PORUCHY, ANOREXIA/BULÍMIA a i.
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie pre konkrétny vybraný problém z vyššie uvedeného
 • Techniky pre dospelých a adolescentov
 • Vzájomné nácviky techník hypnózy medzi účastníkmi
Modul  MAREC.:   22. – 23. 03. 2024 
 • BEHAVIORÁLNE PROBLÉMY: OBHRÝZANIE NECHTOV, ALKOHOLIZMUS, FAJČENIE…. ZÁVISLOSTI/ ZLOZVYKY – teória, prax
 • Demonštratívne predvedenie hypnoterapie  na klientovi z exteriéru s reálnym behaviorálnym problémom
 • DETSKÁ HYPNÓZA- hypnóza u detí: prístupy a techniky
 • Demonštratívne predvedenie  hypnoterapie na dieťati z exteriéru so súhlasom rodiča
 • Odovzdávanie certifikátov
Obsah modulu sa do istej miery môže prispôsobiť aj potrebám a požiadavkám účastníkov. 

V prípade, že sa niektorého modulu nebudete môcť zúčastniť osobne a modul budete mať uhradený, získate z neho originál videonahávku.

Časy kurzu:  Piatok: od 14.00- 19.00 hod.                    Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.

Cieľová skupina:  pre odborníkov, ktorí sa zaujímajú o hypnózu a jej prospešné využitie v terapeutickej/ klinickej praxi, ale i pre bežných záujemcov, ktorých hypnóza a autohypnóza zaujíma pre svoj vlastný osobnostný rozvoj, či získanie teoretických, ale najmä PRAKTICKÝCH POZNATKOV.

Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.

Miesto školenia:  Bratislava-Petržalka, Černyševského 10.

Ukončenie:  Medzinárodný certifikát 

Certifikát obsahuje meno, priezvisko, titul účastníka, názov kurzu a počet hodín čistej učebnej dotácie, meno školiteľa + podpis,  názov a pečiatku organizátora.

CENA/ modul:  450,- EUR
Pri prihlásení sa cez E-shop uveďte do poznámky, na ktorý modul sa prihlasujete. 
V cene modulu je zahrnutý odborný výklad školiteľa/ľky, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály- printové + doplnkové elektronické, organizácia kurzu a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, automatová voda, čajové pečivo, ovocie. Medzinárodný certifikát.

POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ NA 10.

Školiteľ: PhDr. Zíka Jiří
 • Poradenský  psychológ, hypnoterapeut so 40 ročnou praxou, pochádza z ČR
 • Školiteľ klinickej hypnózy na Slovensku
 • Školiteľ klinickej hypnózy a NLP v Českej republike
 • Školiteľ Lüsherovho diagnostického testu v SR i ČR
 • Supervízor klinickej hypnózy
 • Školiteľ Soft skills u manažérov v ČR
 • Svoju hypnoterapeutickú prax u detí a dospelých prevádzkuje vo svojej ordinácii v Prahe.
 • Jeho prvá publikácia vyšla pod názvom Hypnóza není spánek z roku 1992.  Taktiež je autorom výukového filmu Krátka strategická terapie (Krátky film Praha 1987) a televíznych programov o hypnóze a neverbálnej komunikácii  (ČT Ostrava 1990). Nezabudnuteľným bol i ako odborný poradca- hypnoterapeut v programe Vím, cos dělal v pátek (2009), vysielanom v televízii Prima. Druhou publikáciou z roku 2012 s názvom Fenomén Hypnóza potešil priaznivcov hypnotickej praxe priloženým DVD.

Školiteľka: PhDr. Ráchelová Renáta
 • Hypnoterapeutka s 20 ročnou praxou, pochádza z Bratislavy
 • Školiteľka klinickej hypnózy na Slovensku i v Rakúsku
 • Školiteľka regresnej hypnózy
 • Supervízor klinickej a regresnej hypnózy
 • Svoju hypnoterapeutickú prax u detí a dospelých prevádzkuje vo svojej ordinácii v Bratislave.
 • Jej prvá publikácia: psychologicko- motivačná printová kniha  pod názvom Nádej vyšla v roku 2016 v Slovenskom jazyku.  O  4 roky neskôr jej anglická verzia HOPE or How to overcome worries and become a happy person vo forme E-knihy.  Za 20 rokov psychologického pôsobenia zorganizovala veľa psychologických kurzov so zahraničnou účasťou  školiteľov, akreditovaných Slovenskou komorou psychológov a  Slovenskou lekárskou komorou ako: Rorschachov test, TAT, Snová práca a i. Ako prvá priniesla na Slovensko kurzy hypnózy. Nezanedbateľným dielom  sú jej VIDEONAHRÁVKY HYPNÓZY v profesionálnom štúdiu pre posilnenie sebavedomia a schudnutia, či zbavenie sa závislostí pomocou hypnózy. Aktuálnou novinkou je printová verzia: PSYCHOLOGICKÉ KARTY – Karty posunu vpred alebo Kde robím chybu?

Prihlásiť sa na jednotlivý modul môžete prostredníctvom E-mailu: rachelovar@gmail.com, E-shopu, prípadne prostredníctvom Mobil. kontaktu: 0905-693 215 – PhDr. Renáta Ráchelová

Rovnako na týchto kontaktoch zodpovieme všetky Vaše otázky.

Tešíme sa na Vašu účasť 🙂

PhDr. Renáta Ráchelová

Nákupný košík