Kurz Konverzačnej hypnózy- AKTUÁLNY

INTENZÍVNY KURZ KONVERZAČNEJ HYPNÓZY 

Forma hypnoterapeutického výcviku

 • využitie hypnózy v každej oblasti bežného života
 • kazuistiky, teoretická časť, praktická časť, demonštratívne ukážky, supervízia

 

CHCETE SA NAUČIŤ DOSAHOVAŤ VLASTNÉ CIELE-  NAPR. V PRÁCI, VO VZŤAHU A POD.- RÝCHLEJŠOU A JEDNODUCHŠOU CESTOU?

PRÍĎTE SA TO K NÁM NAUČIŤ POMOCOU KAŽDODENNEJ KONVERZAČNEJ HYPNÓZY..

A ZÁROVEŇ SA NAUČIŤ SAMOPOMOCI-AUTOHYPNÓZE A LIEČBE DRUHÝCH POMOCOU HYPNÓZY.

 

Už 10 rokov pre vás organizujeme Kurzy hypnózy v rôznych podobách.

 

TERMÍNY a OBSAH modulov konverzačnej hypnózy: 

 

Modul 1:    20.-21.09.2019 – ODŠKOLENÉ!!

 • Úvod do konverzačnej hypnózy
 • Podstata tranzu, indikátory hypnotického tranzu, hypnotické fenomény
 • Raport a jeho budovanie

Modul 2:   18.-19.10.2019- AKTUÁLNY

 • JAZYK HYPNÓZY (pozitívne sugescie používané pri liečbe hypnózou a dosahovania vlastných cieľov
 • Techniky navodenia tranzu
 • PÁROVÁ hypnóza
 • Nácvik navodenia tranzu sugesciami a inštrukciami
 • Nácvik AUTOHYPNÓZY a jazykových foriem navodzovania tranzu

Modul 3:   15.-16.11.2019

 • Neverbálne formy navodenia tranzu 
 • Ideomotorické prístupy- kalibrácia signálu, ideomotorické dotazovanie, automatické kreslenie/ písanie
 • Hľadanie strateného/založeného predmetu prostredníctvom hypnózy- demonštratívna ukážka na dobrovoľnom klientovi zvonka.
 • Hypnoterapia- prevedenie celistvého procesu hypnózy na klientovi- CHUDNUTIE HYPNÓZOU, ALERGIE, MIGRÉNA.

Modul 4:   13.-14.12.2019

 • Metaforické prístupy v navodení tranzu a intervencie
 • Formy prerámcovania
 • Práca s klientom produkovanými metaforami
 • FÓBIE, NESPAVOSŤ, PRÁCA S BOLESŤOU.

Modul 5:   24.-25.01.2020

 • Aplikácia tranzu v intervencii a terapii.
 • Hypnóza a práca so správaním, emóciami, postojmi a sebaponímaním.
 • ODSTRAŇOVANIE ZLOZVYKOV- fajčenie, alkohol
 • DETSKÁ HYPNÓZA

 

Obsahy modulov 1-5 budú do určitej miery prispôsobené aj potrebám účastníkov (pr. doplnenie o terapeutické Chudnutie hypnózou, ako prestať fajčiť a i.)

 

Časy:  Piatok: od 15.00- 20.00 hod. (2×15 min. kávová prestávka)

             Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  (2×15 min. kávová prestávka, obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

 

Cieľová skupina:   pre každého záujemcu, ktorý sa zaujíma o hypnózu a jej prospešné využitie v živote  (nie len terapeutické, klinické).

Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.

Počet účastníkov je limitovaný na 20.

Školí: PhDr. Zíka Jiří – psychológ a hypnoterapeut z ČR s viac ako 35 ročnými skúsenosťami.

 

Miesto školenia: Bratislava  (presné miesto Vám bude oznámené po prejavení záujmu o kurz).

 

Ukončené: Osvedčením o absolvovaní

Osvedčenie sa odovzdáva v posledný deň piateho modulu kurzu.

Cena:    220,- EUR/ modul

Platba sa uhrádza celá oproti podpísanej obchodnej zmluve . 

 

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály ku kurzu (v slovenskom, prípadne českom jazyku), organizácia kurzu a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, minerálka.

 

Svoj záujem môžete prejaviť cez e-mail: rachelovar@gmail.com – PhDr. Renáta Ráchelová.  Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne sa môžete priamo prihlásiť pomocou online prihlášky nižšie.

 

Kontakt:    Mobil: 0905-693 215    PhDr. Renáta Ráchelová

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

Online prihláška na kurz