Kurz Konverzačnej hypnózy- 5 mesačný VÝCVIK: od 20.9.2019-25.1.2020- AKTUÁLNY- 2 voľné miesta!

INTENZÍVNY 5 mesačný KURZ KONVERZAČNEJ HYPNÓZY – 5 x 2 dni:  modul 1-5

Forma hypnoterapeutického výcviku.

 • využitie hypnózy v každej oblasti bežného života
 • kazuistiky, teoretická časť, praktická časť, demonštratívne ukážky, supervízia

 

TERMÍNY a OBSAH modulov konverzačnej hypnózy: 

 

Modul 1:    20.-21.09.2019

 • Úvod do konverzačnej hypnózy
 • Podstata tranzu, indikátory hypnotického tranzu, hypnotické fenomény
 • Raport a jeho budovanie

Modul 2:   18.-19.10.2019

 • Jazyk hypnózy a formy navodenia tranzu
 • Nácvik navodenia tranzu sugesciami, evokáciami a inštrukciami
 • Nácvik autohypnózy a jazykových foriem navodzovania tranzu

Modul 3:   15.-16.11.2019

 • Neverbálne formy navodenia tranzu 
 • Ideomotorické prístupy- kalibrácia signálu, ideomotorické dotazovanie, automatické kreslenie/ písanie

Modul 4:   13.-14.12.2019

 • Metaforické prístupy v navodení tranzu a intervencie
 • Formy prerámcovania
 • Práca s klientom produkovanými metaforami

Modul 5:   24.-25.01.2020

 • Aplikácia tranzu v intervencii a terapii.
 • Práca so správaním, emóciami, postojmi a sebaponímaním.
 • Detská hypnóza

 

Moduly 1-5 na seba vzájomne nadväzujú, nie je možné zúčastniť sa len jedného modulu.

 

Časy:  Piatok: od 15.00- 20.00 hod. (2×15 min. kávová prestávka)

             Sobota: od 9.00 – 16.00 hod.  (2×15 min. kávová prestávka, obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

 

Cieľová skupina:   pre každého záujemcu, ktorý sa zaujíma o hypnózu a jej prospešné využitie v živote  (nie len terapeutické, klinické).

Predchádzajúca skúsenosť s hypnózou nie je potrebná.

Počet účastníkov je limitovaný na 20.

Školí: PhDr. Zíka Jiří – psychológ a hypnoterapeut z ČR s viac ako 35 ročnými skúsenosťami.

 

Miesto školenia: Bratislava  (presné miesto Vám bude oznámené po prejavení záujmu o kurz).

 

Ukončené: Osvedčením o absolvovaní

Osvedčenie sa odovzdáva v posledný deň piateho modulu kurzu.

Cena:    220,- EUR/ modul

Platba 5 x 220,- Eur sa uhrádza celá oproti podpísanej obchodnej zmluve .

Prípadne maximálne v dvoch splátkach- po dohode (potom je cena za modul 230,- Eur).

 

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, materiály ku kurzu (v slovenskom, prípadne českom jazyku), organizácia kurzu a občerstvenie počas prestávok: káva, čaj, minerálka.

 

Svoj záujem môžete prejaviť cez e-mail: rachelovar@gmail.com – PhDr. Renáta Ráchelová.  Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky. Prípadne sa môžete priamo prihlásiť pomocou online prihlášky nižšie.

 

Kontakt:    Mobil: 0905-693 215    PhDr. Renáta Ráchelová

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

 

Online prihláška na kurz