Kurz HYPNÓZY PRE OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

 

Kurz HYPNÓZY pre osobnostný rozvoj

 

Víkendový intenzívny praktický kurz 

 

 KAZUISTIKY, PRAKTICKÁ ČASŤ, TEORETICKÁ ČASŤ, DEMONŠTRATÍVNE UKÁŽKY, SUPERVÍZIA

 

Školiteľ:  PhDr. Renáta Ráchelová – školiteľ a hypnoterapeut s 15 roč. praxou

 

OBSAH  KURZU:              

Využitie hypnózy pre OSOBNOSTNÝ ROZVOJ- (ako vlastný, tak u klientov) a TERAPEUTICKÁ HYPNÓZA v uvedených obsahových témach:     

  • SEBALÁSKA, SEBAÚCTA, SEBAVEDOMIE (ako základ mnohých psychických ochorení) 

-techniky hypnózy 

-potrebné psychologické minimum ku hypnóze

-demonštratívna ukážka hypnoterapie na klientovi + nácviky hypnózy a psychologických techník 

  • OTEHOTNENIE, MENOPAUZA, BOLESTIVÁ MENŠTRUÁCIA

-demonštratívna ukážka hypnoterapie  na klientovi + teoretická časť

-kazuistiky (príbehy z praxe)

  • ALKOHOL, FAJČENIE, hracie AUTOMATY

-nácviky techník hypnózy pre odstránenie behaviorálneho problému: medzi    jednotlivými účastníkmi kurzu

-teoretická časť

-kazuistiky (príbehy z praxe)

 

Prípadne prispôsobenie výuky i problémom, či  požiadavkám účastníkov- pr. histamín, intolerancia a iné podľa potreby.

 

 

TERMÍN konania kurzu:  25.- 26. apríl 2020 –  ODŠKOLENÉ

 

Adresa konania kurzu:  Bratislava     Presná adresa školenia Vám bude oznámená v organizačných pokynoch, po prejavení záujmu o kurz.

Časový plán:                       9.00 – 16.00 hod. pre oba dni    (Obedová prestávka od 12.00-13.00 hod.)

 

CIEĽOVÁ  SKUPINA:

  • Pre každého, kto sa zaujíma o hypnózu a jej prospešné využitie ako terapeutické: pre nápravu psychického, či telesného stavu u klientov, tak pre svoj vlastný rozvoj.
  • Skupina pozostáva maximálne z 15 účastníkov – pre lepšiu interaktivitu praxe na kurze.

 

ŠKOLITEĽ:

PhDr. Renáta Ráchelová  vyštudovala Psychológiu a Anglický jazyk na Filozofickej fakulte UCM v TT. V roku 2010 absolvovala na Trnavskej univerzite, katedre Psychológie, rigoróznu skúšku z Poradenskej psychológie, Filozofie a Metodológie a získala titul PhDr.

Hypnózou – klinickou a regresnou sa zaoberá od roku 2003. Pracuje ako s dospelými, tak s deťmi. Svoju viac ako 15 ročnú prax v oblasti hypnózy a poradenstva zúročuje na vlastných kurzoch ako školiteľ a supervízor klinickej hypnózy, regresnej hypnózy a to pre jednotlivcov i skupiny.

Ako prvá priniesla na Slovensko kurz Hypnózy, ktorý pravidelne organizuje od roku 2009. A v roku 2018 úspešne zorganizovala na Slovensku prvý ročný hypnoterapeutický výcvik pod názvom “Ericksonovský kurz”. Ďalej zorganizovala veľa odborných psychologických kurzov pre psychológov ako Kresba ľudskej postavy, Rorschachov test, TAT, Test stromu, Luscherov diagnostický test a iné.  V oblasti výcvikov hypnózy spolupracuje s poprednými školiteľmi z Českej republiky. 

V roku 2016 jej vyšla kniha s názvom NÁDEJ, v ktorej opisuje rôzne osudy ľudí -klientov, ktorí ju v ordinácií navštívili, ktorým pomohla usmerniť a lepšie pochopiť ich život, rodinu, samých seba. Nasmerovať ich na správnu životnú cestu. Hlavne však vyliečiť z psychických a zdravotných problémov, kde si už ani lekári, či psychológovia nevedeli rady.

 

UKONČENIE KURZU:

Certifikátom o absolvovaní        V prípade účasti na celom kurze.

 

CENA KURZU:     220,- EUR  

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa, printové materiály,  klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť a občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka.

 

Svoj záujem o kurz môžete prejaviť prostredníctvom e-mailu:  rachelovar@lamedix.sk 

Rovnako na tejto adrese zodpovieme všetky Vaše otázky.

Počet účastníkov je limitovaný. Prihlásiť na kurz sa môžete i prostredníctvom ONLINE PRIHLÁŠKY nižšie na stránke. 

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

 

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/DAROVAŤ  AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY.

 

Online prihláška na kurz