Darčeková poukážka

Darčeková poukážka na ktorúkoľvek z nami ponúkaných služieb, či aktuálne organizovaných psychologických kurzov je vhodným darom pre Vášho priateľa, blízkeho, kolegu, známeho a pod. a môže obdarovanému pomôcť spríjemniť, či pozitívne zmeniť jeho život.

Darčeková poukážka môže byť v dvoch podobách:

  • Konkrétnu službu, či kurz si môže vybrať sám obdarovaný po dohode s terapeutom a teda data, uvedené na poukážke sú: Meno obdarovaného a určitá nominálna Hodnota, ktorú určí a uhradí darca poukážky.
  • Službu, či kurz vyberie darca poukážky a uvedené data na poukážke sú: konkrétna Služba, Meno obdarovaného a nominálna Hodnota, ktorú určí a uhradí darca poukážky. V prípade zámeny služby obdarovaným za inú s nižšou hodnotou v súlade s Cenníkom, sú zvyšné finančné prostriedky z hodnoty poukžky nevratné. Doplatok za inú obdarovaným zvolenú službu s vyššou hodnotou v súlade s Cenníkom, je možný.

Nominálne hodnoty poukážky: 30,- 50,- 60,- a 140,-€

Poukážku si môžete vyzdvihnúť osobne alebo poštou. Viac info prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.