Aktuálne

Vážení klienti, 

 

už 10 rokov organizujeme pre vás psychologicko-hypnotické kurzy, na ktorých sa môžete veľa naučiť.

V novembri a decembri r. 2019 a v januári r. 2020 je pre vás pripravený Kurz konverzačnej hypnózy, kde sa dozviete o rôznych technikách hypnózy a autohypnózy a zároveň postupoch liečenia rôznych problémov.

Získané vedomosti z hypnózy môžete použiť pre samoliečbu-autohypnózu, pre vlastný osobnostný rozvoj, ale aj pomoc druhým.

Kurz je intenzívny, zameraný na praktickú časť.

Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom online formuláru. Viac info o kurze nižšie na stránke.

 

V neposlednom rade môže byť pre vás zaujímavá i motivačno-psychologická knižka NÁDEJ – od PhDr. Renáty Ráchelovej, kde popisuje k rôznym životným situáciám klientov i metódy, ako daný stav u človeka napraviť, akú samoliečbu alebo liečbu u terapeuta zvoliť, čo rôzne znamenia signalizujú… a čo život v tajoch prináša.

 

PhDr. Renáta Ráchelová

 

 

NAJBLIŽŠIE SME PRE VÁS ZORGANIZOVALI:

KURZ KONVERZAČNEJ HYPNÓZY 

  • využitie hypnózy v každej oblasti bežného života
  • kazuistiky, teoretická časť, praktická časť, demonštratívne ukážky, supervízia

Najbližší termín: 15.-16.11.2019

Miesto školenia: Bratislava

Školí: PhDr. Zíka Jiří- psychológ a hypnoterapeut s viac ako 35 roč. praxou, z ČR.

Cena: 220,- Eur/modul 

Dostupné: pre každého, kto sa zaujíma o hypnózu a jej prospešné využitie (nie len terapeutické)

Ukončené Osvedčením 

Viac info:  https://lamedix.sk/kurz-konverzacnej-hypnozy