Vypracovanie osobnostného numerologického profilu

Chcete nájsť samých seba? Chcete zistiť kým naozaj ste a či dobre smerujete? Chceli by ste vedieť, prečo sa Vám práve teraz nedarí? … a mnoho iného.

Numerologický rozbor dátumu narodenia Vás, človeka, o ktorom sa chcete informovať, či konkrétneho vzťahu medzi dvoma ľuďmi (pracovného, ľúbostného, priateľského a pod.) Vám podá odpoveď na Vaše otázky.

Dátum narodenia vypovedá ako o povahových vlastnostiach človeka, tak je z neho možné vyčítať i to, ako sa jednotlivec vyrovnáva so svetom, aké má profesionálne možnosti, sexuálnu energiu, či aký má dátum narodenia vplyv na zdravie i úspech.

Pri profile zameranom na partnerstvo sa dozviete o všetkých dôležitých charakteristikách oboch zainteresovaných osôb a zároveň, aké majú tieto vlastnosti vplyv na spoločný vzťah a či je možné ich spolu zosúladiť.

Osobnostný i vzťahový profil zahŕňa po obsahovej stránke i číslo Vašej (a v prípade vzťahovej analýzy aj partnerovej) OSOBNEJ ROČNEJ VIBRÁCIE, ktorej prikladám značný význam.

Účinky každej vibrácie trvajú 12 mesiacov- od jedných narodenín k druhým. Vibrácie prebiehajú v 9-ročných cykloch, každý rok prináša zmenu vibrácie od jednotky po devinu a potom sa vracajú k jednotke. Na počiatku každého 9 ročného cyklu je v človeku nasporených už dosť skúsenosti a jeho vedomie je rozvinuté natoľko, aby mohol začať nový cyklus na vyššej úrovni. Ponaučenie vo vnútri každého z týchto cyklov vývoja závisí od toho, čo sme sa predtým naučili, aj od toho, do akej miery sme rozšírili svoje vedomie. Preto sa niektoré ponaučenia navzájom podobajú, ale spôsob, akým sa s tým vyrovnávame, je zakaždým odlišný.

Napr. ak sa nachádza v tomto roku človek v osobnej ročnej vibrácii jeden – ide najmä o osamostatnenie, nové začiatky, nové zážitky, príležitosti, nezávislosť.

Rok s osobnou ročnou vibráciou dva sa ideálne hodí na nadväzovanie nových vzťahov.

Službu je možné vykonať iba prostredníctvom e-mailu.

Služba musí byť vopred dohodnutá a odsúhlasená s terapeutom, z dôvodu pracovného vyťaženia.

Platba vopred na účet. Číslo účtu je uvedené v Kontakt-e. 

Cena osobnostného numerologického profilu jednotlivca/ vzťahový profil:  viď. Cenník.

Vypracovaný profil Vám bude zaslaný do 3 pracovných dní od obdržania platby a to prostredníctvom e-mailu alebo Slovenskej pošty (po vzájomnej dohode). Osobnostný profil je vypracovaný na cca 3-4 strany vo formáte A4. Vzťahový profil je vypracovaný na cca 4-5 strán vo formáte A4.