Ericksonovský kurz- HYPNÓZA U DETÍ- (február 2019): 2 voľné miesta!!

Ako platný člen „NEW YORK MILTON H.ERICKSON SOCIETY OR PSYCHOTHERAPY AND HYPNOSIS“

 

organizujeme certifikovaný

ERICKSONOVSKÝ  KURZ

 

Psychologicko-hypnoterapeutický kurz podľa Miltona H.Ericksona

Teória,  praktické cvičenia- individuálne i skupinové,  kazuistiky,  supervízia.

 

Milton H. Erickson  (1901-1980) bol americký psychiater, psychoterapeut a hypnoterapeut. Špecializoval sa na rodinnú terapiu a klinickú hypnózu.

 Erickson je hodnotený ako jeden z  najúspešnejších psychoterapeutov a hypnoterapeutov všetkých čias a to predovšetkým pre svoj jedinečný prístup ku každému klientovi. Vyvinul nový, otvorený a veľmi flexibilný prístup ako pomáhať ľuďom riešiť ich vlastné problémy ich vlastným spôsobom. Hovorieval, že každému klientovi „šije terapiu na mieru“, v súlade s jeho vlastnou jedinečnosťou a individualitou. Venoval sa i klientom, ktorých iní odsúdili ako nevyliečiteľných.

Milton H. Erickson odkryl nové možnosti hypnózy, čím mal hlavný podiel na tom, že hypnóza sa stala právoplatným nástrojom klinickej praxe. Na základe svojich výskumov a praktických skúseností vytvoril vedecký pohľad psychologickej metódy hypnóza a pre tento fenomén navrhol veľa spôsobov klinického využitia.

Jeho myšlienky dodnes inšpirujú mnohých zástancov metód komunikačnej, strategickej, systémovej, systemickej a narativnej psychoterapie a modernej hypnoterapie.

 

JEDINEČNÝ svojho druhu na slovensku!!

 

Časový plán kurzu:                                     

 

Ericksonovský psychologicko- hypnoterapeutický kurz je rozdelený na 10 modulov. Každý modul je samostatný,  nezávislý na sebe.  Možnosť príležitostnej účasti iba na konkrétnom vybranom module alebo ako stabilný účastník skupiny.
Každý modul začína v piatok: od 15.00 – 20.15 hod. 

1 x 15 min. kávová prestávka) a v sobotu: od 9.00 – 17.00 hod. (1 x 15 min. kávová prestávka, 1 x 45 min.obedová prestávka

Konkrétne TERMÍNY modulov sú uvedené pri jednotlivých obsahoch kurzu.

Miesto konania:  BRATISLAVA.   Presná adresa miesta školenia vám bude oznámená v organizačných pokynoch, zasielaných po prejavení záujmu o kurz. 

 

 

ŠKOLITEĽ  Ericksonovského kurzu:   PhDr. ZÍKA Jiří                                                             

 • Psychológ a hypnoterapeut s viac ako 35 roč. praxou
 • Školiteľ klinickej hypnózy a NLP v ČR
 • Klinický psychológ
 • Školiteľ klinickej hypnózy na Slovensku
 • Školiteľ Lüsherovho diagnostického testu v ČR i v SR
 • Supervízor klinickej a regresnej hypnózy
 • Školiteľ soft skills u manažérov v ČR

 

 Organizátor kurzu:   PhDr. RÁCHELOVÁ  Renáta                                                            

 • Organizátor psychologických kurzov:  ROR podľa Exnera, TAT a odvodené metódy, Test stromu, Kresba postavy, Lüsherov diagnostický test, Práca so snami
 • Školiteľ kurzu Klinická hypnóza- pre individuálne skupiny, supervízia
 • Školiteľ kurzu Regresná hypnóza

 

Cieľová skupina:

 • Kurz je určený psychológom, lekárom, psychoterapeutom,  sociálnym pracovníkom, liečebným pedagógom, špeciálnym pedagógom a študentom psychológie, medicíny, sociálnej práce, liečebnej a špeciálnej pedagogiky.
 • Taktiež záujemcom, ktorí sa chcú kurzu zúčastniť pre vlastný osobnostný rozvoj a nadobudnuté poznatky využiť vo svojom živote.
 • Počet účastníkov je limitovaný na 12 účastníkov max.

 

Charakteristika/ obsah a termíny kurzu:

MODUL :  PSYCHOSOMATIKA )  

Termín: 18.-19.1.2019

 •   význam duševných pochodov pre vznik a priebeh telesných ochorení
 •   hypnóza a poruchy spánku, anorexia/bulímia, sexuálne poruchy, chudnutie a iné

      – 2 demonštratívne ukážky hypnoterapie: chudnutie hypnózou a kožné ekzémy.

      – supervízia, teoretická časť i praktické nácviky hypnoterapie v oblasti psychosomatiky medzi účastníkmi.

        Modul Psychosomatika je vedený terapeuticky a prakticky, nie je prioritne zameraný na teóriu.

        Cena: 350,- Eur

        Modul je ukončený Certifikátom o absolvovaní.

 

 

MODUL:  HYPNÓZA U DETÍ – voľné 2 miesta!!

Termín: 22.2.2019

 • hypnóza a deti, adolescenti  

     – praktická hypnoterapeutická  a teoretická časť. 

     – 2 demonštratívne ukážky hypnoterapie na 2 dobrovoľne súhlasiacich deťoch, spolu s rodičom.

      – riešenie častých problémov u detí: škola, škôlka, sebavedomie, správanie…

        Cena: 175,- Eur

        Modul je ukončený Certifikátom o absolvovaní.

 

       23.2.2019: Záverečná skúška pre stabilných účastníkov Ericksonovského kurzu.

 

 

Cieľ kurzu:   

Intenzívny teoreticko-kazuistický kurz  s praktickými individuálnymi a skupinovými hypnoterapeutickými nácvikmi  a odborným supervíznym vedením, smerujú účastníkov k získaniu znalosti a skúsenosti v klinickej Ericksonovskej hypnóze a špeciálnych inovovaných Ericksonovských prístupov a postupov v liečení ľudskej psychiky človeka,  k získaniu kvalitného klinicko-psychologického nálezu u klienta, prípadne osobnostnému rozvoju a sebapoznaniu účastníka. 

 

Kurz predurčuje účastníka k získaniu potrebných znalostí a skúsenosti k vykonávaniu klinickej hypnózy/ hypnoterapie v miere, kde bezpečne, odborne, účinne a vhodne pristúpi k pomoci a liečbe svojich klientov (ak ide o účastníka s absolvovaným odborným vzdelaním).

Ak o laického záujemcu, nadobudnuté zručnosti a schopnosti využije k vlastnému liečeniu a vlastnému osobnostnému rozvoju.

 

Jednotlivé moduly nie sú na seba nadväzujúce, preto je možné zúčastniť sa ich i samostatne, podľa jednotlivého záujmu a potreby účastníka. Cieľom účasti účastníka na vybranom module kurzu je doplniť si poznatky, vedomosti a prax z jednotlivej oblasti, ktorú modul obsahovo ponúka.

 

Odporúčané je i samoštúdium z odbornej literatúry:

 1. Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi: Hypnotické svety (Klinická hypnóza a nepriame sugescie),  Emitos, 2010.
 2. Milton H. Erickson, Ernest L. Rossi: Hypnotická psychoterapia (Kniha prípadových štúdií),  Emitos, 2010.
 3. Jay Haley, Neobvyklá psychoterapia Miltona H. Ericksona, Triton, 2007

 

Ukončenie kurzu:   Osvedčením

Účastníci, prihlásení na komplexný kurz, absolvujú na jeho konci- február 2019 – záverečnú skúšku.  Záverečná skúška pozostáva z toho, že každý účastník kurzu predvedie pred skupinou v roli hypnoterapeuta klinickú hypnózu vedúcu k abreakcii u iného vybraného účastníka kurzu.  Za min.  80% účasť na celom kurze (10 modulov) a úspešne absolvovanú záverečnú skúšku, získa účastník Certifikát o absolvovaní Ericksonovského kurzu- Lamedix/ Nyseph.

 

Účastníci, ktorí absolvujú iba jednotlivý modul, získajú Certifikát o absolvovaní  z konkrétneho modulu.

 

Cena za modul:  viď. jednotlivé moduly

V cene kurzu je zahrnutý odborný výklad školiteľa/ľov, materiály ku kurzu -printové i elektronické, autentický video materiál – zabezpečený živým natáčaním na každom module, klimatizovaná/vyhrievaná školiaca miestnosť, organizácia kurzu a  občerstvenie počas prestávok- káva, čaj, minerálka, čajové pečivo, ovocie.  Výhodou je nízky počet účastníkov- 12 max., čo znamená viac praktického priestoru pre každého zúčastneného. 

 

 

 

Ďalšie informácie, prejavený záujem, či žiadosť a záväzné prihlásenie žiadajte na: rachelovar@gmail.com – PhDr. Renáta Ráchelová-organizátor kurzu.  Počet účastníkov je limitovaný.

Kontakt:    Mobil: 0905-693 215    PhDr. Renáta Ráchelová

 

Tešíme sa na vás

 

KURZ SA DÁ OBJEDNAŤ/ DAROVAŤ AJ FORMOU DARČEKOVEJ  POUKÁŽKY.