Energo terapia

Je očistenie duše alebo tela od negatívnej, či nežiadúcej energie, bloku, čím sa výrazne eliminuje, prípadne úplne odstráni fyzický problém (v tele) alebo psychický problém (v duši).

Výhodou Energo terapie je okamžité zistenie PRÍČINY problému. V nadväznosti na to, aká udalosť, situácia, myslenie, konanie, či správanie spôsobili klientovi daný problém, je možné buď okamžite daný fyzický alebo psychický problém napraviť, odblokovať, prípadne je nutné u klienta ešte v bežnom živote (v realite) uskutočniť a realizovať terapeutom navrhnuté kroky, rady, nápravy, zmeny, ktoré povedú k úplnemu odstráneniu problému.

Klient je pri popisovaní príčiny vzniku problému a pri energo očisťovaní v BDELOM stave, terapeut je v hladine alfa.

Odstránenie problému však koniec koncov závisí od klienta- ako bude ochotný prijať a riadiť sa radami terapeuta, ako bude dodržiavať novo nastolené životné zmeny, ako bude akceptovať prípadné pozmenené správanie, ako rýchlo sa s ním stotožní a taktiež, ako dodrží vypracovanie „domácej úlohy“, ktorú terapeut/ psychológ môže medzi dvomi sedeniami určiť.

V neposlednom rade je Energo terapia výhodná i pre tých klientov, ktorí sami nechcú podstúpiť hypnózu, ale radi by realizáciu svojho vyliečenia urýchlili.

Energo terapia:
Zvyčajný čas sedenia: 90 minút
Potrebný počet sedení: 1-2