Diagnostika človeka z fotografie

Každý človek vyžaruje určitú energiu. Pri pohľade na fotografiu zachytávam energiu, ktorú konkrétny človek vyžaruje a určím tak jeho povahu, prípadné možné konanie, úmysly, schopnosti, danosti pre povolanie, manželský či partnerský život a pod.

Fotografia by mala byť aktuálna, resp. stará max. 1 rok. Dôležité je, aby človek na fotografii hľadel do objektívu fotoaparátu, teda aby mu bolo vidieť priamo do očí a nemal na sebe slnečné okuliare. K tejto základnej fotografii môžete (ale nemusíte) pripojiť i ďalšie, ktoré už môžu byť i z profilu, s okuliarmi, staršieho dátumu atď.

Výhodou takejto diagnostiky je včasné predídenie problémom, či potvrdenie správnosti Vášho rozhodnutia a pod. Fotografie mi prinášajú ľudia, ktorí premýšľajú o manželskom zväzku, o novom partnerovi, o rozvode, o výchove dieťaťa, či podnikatelia, ktorí sa rozhodujú o spoločnom podnikaní s určitou osobou a pod.

Službu je možné vykonať osobne i prostredníctvom e-mailu.

Cena je uvedená v cenníku.

Pri e-mailovej forme je platba vopred na účet. Č. účtu zasielame po dohode, prostredníctvom e-mailu. Diagnostika Vám bude zaslaná e-mailom do max. 48 hodín (2 dní) od obdržania platby na účet.

Diagnostika je vypracovaná na formát strany A4 –A5.

.